Návrh statutu Statutárního města Zlína
Vážení občané města Zlína, Sdružení za zdravé Lužkovice (SZZL) vypracovalo návrh konceptu Statutu Statutárního města Zlína, který by mohl být podkladem pro další diskuzi ohledně vzniku městských částí.
Najdete ho na následujícím odkazu:

Návrh statutu Statutárního města Zlína
Zveřejněno 03.04.2008 v 12:01.