Vznik veřejného diskusního fóra a vznik Unie místních částí Zlína
Vážení občané města Zlína, v reakci na odmítnutí návrhu vzniku městských částí zakládáme na těchto webových stránkách veřejné diskusní fórum na téma vznik městských částí ve statutárním městě Zlíně a dále zakládáme Unii místních částí Zlína, jejímž cílem bude prosadit vznik městských částí. Podrobnosti naleznete níže:
Vážení občané Zlína,

Vážení občané Zlína,

 

přeji vám krásné jaro.  Dovolte mi symbol jara použít v souvislosti s tak „nejarní“ věcí jako je řízení města, kde ale přesto Sdružení za zdravé Lužkovice vidí, slyší a cítí příchod jara, nový rozkvět a nový život, probuzení se ze zimní strnulosti.

 

SZZL na začátku minulého roku předložilo Program rozvoje Lužkovic vedení města
a očekávalo jeho zapracování do Programového prohlášení na současné volební období a do žádostí o evropské dotace. Dočkali jsme se jen rozpaků, mlčení a nejasných slibů.

Program rozvoje naší obce obsahoval následující kapitoly:

·        rozvoj obce a kultury života,

·        mládež a volný čas,

·        sport a zdravý životní styl,

·        ekologie a bezpečnost,

·        místní doprava.

 

Prvním a nejdůležitějším bodem programu bylo řízení města a ekonomika. Zde jsme navrhovali lepší spolupráci s občany při jejich zapojení do řízení města. Navrhli jsme zřízení osadních výborů a upozornili jsme na nerovnováhu  výdajů na jednotlivé místní části

 

Po roce trpělivého čekání a po uskutečnění ankety mezi obyvateli Lužkovic,  kde program rozvoje podpořila naprostá většina rodin, nám dala veřejná schůze občanů mandát na podniknutí dalšího zákonného a demokratického kroku. Iniciovali jsme vznik přípravného výboru za vznik městské části Lužkovice, která by měla mít svého starostu a zastupitele, svěřené kompetence vlastní samosprávy a svůj rozpočet. To vše v rámci jednotného města.

 

Do přípravného výboru se přihlásilo 15 členů a jejich prvním úkolem se stal průzkum mínění občanů. Podpora výboru byla následně vyjádřena v petici občanů Lužkovic za zřízení městské části Lužkovice, kterou podepsalo 396 občanů (2/3 obyvatel). Petice je tak jasným vyjádřením vůle občanů nějak řešit neutěšenou situaci a tedy upozornění zastupitelů na přání jejich voličů. Dalším úkolem bylo vypracování návrhu Statutu Statutárního města Zlína , který představuje návrh smlouvy mezi malou a centrální radnicí a kde jsou řešeny například kompetence jednotlivých stran a finanční záležitosti (viz. návrh statutu) Po diskusi přípravného výboru jsme se, z důvodu možné finanční zátěže, rozhodli prosazovat model bez výkonu přenesené působnosti státní správy. Jako vzor nám posloužil statut města Opavy.

 

Koncem března, shodou okolností, návrh na zřízení městských částí projednávala Rada města Zlína a poté i zastupitelé. Vzhledem k politické situaci a náladám na radnici byl návrh smeten ze stolu.

Je nutno poznamenat, že šlo o návrh paní senátorky PaedDr. Gajdůškové, která byla během projednávání více terčem osobních narážek o „osobním zviditelňování se před senátními volbami“, než věcnou diskusí k problému. Projednávaný návrh, který zastupitelé při projednávání dokonce ani neměli k dispozici, bral za základ město Pardubice, který je však vzhledem k výkonu přenesené působnosti státní správy velmi nákladný. A to byl také jediný věcný argument, který při projednávání zazněl. O našem, zcela jiném návrhu, se nebyl nikdo ochoten bavit přesto, že s ním byli, byť na poslední chvíli, seznámeni zastupitelé všech politických subjektů ve městě. Město tím, že nebylo ochotno připustit jakoukoliv další diskuzi o tomto problému, dalo jasný signál do budoucna, jak hodlá jednat s občanskými iniciativami.

 

Na základě výše uvedeného Přípravný výbor pro vznik městské části Lužkovice vyhlašuje výzvu - veřejné diskusní fórum a hodlá založit iniciativu Unii místních částí s cílem osvěty, podpory a další věcné diskuse o možném zřízení městských částí ve Zlíně.

Vyzýváme proto všechny, kterým není současný stav lhostejný a mají zájem se osobně pomoci podílet na opravdové změně k lepšímu, aby nám napsali svůj názor a zaslali nám na sebe kontaktní údaje.

 

SZZL dává k dispozici svoje internetové stránky, kde se budou sbírat podněty, argumenty, ale především se budou sdružovat aktivní jedinci i zájmové skupiny občanů města Zlína, kterým není lhostejný stav věcí veřejných a kvalita života jejich i sousedů.

 

Uvědomujeme si základní pravdu, že spokojený a šťastný může být člověk pouze mezi spokojenými a šťastnými lidmi. Město Zlín se svou průkopnickou a pokrokovou tradicí si zaslouží světlou budoucnost.

 

 

Ing. Evžen Babík

předseda SZZL a zmocněnec přípravného výboru za vznik městské části Lužkovice

 

Schváleno přípravným výborem za vznik městské části Lužkovice  dne 1.4.2008

 

Zveřejněno 03.04.2008 v 12:23.