Projev předsedy SZZL na ZMZ dne 27.3. 2008 k problematice cesty
Vážení občané Lužkovic, dne 28.3. 2008 vystoupil předseda SZZL Ing. Evžen Babík na ZMZ s projevem, se kterým se můžete seznámit níže:

Vážení zastupitelé, jmenuji se Evžen Babík a jsem předseda Sdružení za zdravé Lužkovice.

 

Před měsícem jsem vás seznámil se snahou a podivnou hrou některých nejmenovaných jedinců vést přes naše území cestu, betonové monstrum kličkující přes hory a doly, přes řeky a potoky. A to vše pro blaho nás, občanů Zlína. Čím je návrh cesty dražší, tím je lepší. A čím je dopravní studie dražší, tím je i správnější.

 

Dnes rozhodujete o zapracování trasy pravobřežní komunikace dle přiložené dokumentace, kterou projednala dopravní komise a Rada města Zlína. Ale pro některé občany je dokumentace tajná, oficiálně neexistuje, je nedokončená a podle některých odborníků zmatečná.

Studování trasy cesty na východ od Zlína trvá 10 let a i toto ukazuje na dopravní vyčerpání území. Krátce řečeno, hustě obydlené území další kapacitní cestu neunese.

V Lužkovicích trasa komunikace válcuje a devastuje jednu z posledních klidných oblastí a navíc před pár lety nákladně ochráněnou proti povodním.

Pouhé zakreslení dopravní plochy  do územního plánu se okamžitě projeví devastací území obce a  ještě odradí potenciální stavebníky.

Je to v podstatě studie trasy, která vybydluje Lužkovice.

Sama filosofie cesty je pro nás nepochopitelná –  „stávající 2-pruh přes Želechovice je v současnosti kapacitně vyčerpán, proto se 2-pruh přeloží do Lužkovic“. Ale co vyřeší? Kolik to bude stát? Co tím Zlín získá?

 

Z těchto důvodů obyvatelé Lužkovic zásadně nesouhlasí s navrhovanou trasou pravobřežní komunikace I/69 východně od centra.

 

Na základě výše uvedeného žádáme o :

  1. poskytnutí dokumentace studie „Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlína“
  2. žádáme o Zadání výše uvedené studie, kdo ji zadal a proč,
  3. žádáme o zveřejnění ceny studie „Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlína“, z jakých zdrojů se financovala a kolik se vynaložilo peněz na dopravní studie za posledních 10 let, kdo je zhotovoval a kolik těchto studií se realizovalo( to vypovídá o kvalitě odvedené práce dodavateli).

 

Nechápeme proč nyní zástupci města slibují v Želechovicích, že cesta půjde přes Lužkovice a přitom v návrhu právě dokončovaného  ÚP o tom není ani zmínka a tato dopravní studie je před zástupci Lužkovic utajována a zamlžována. Proč zástupci města vnáší cestu jako příčinu sváru mezi Lužkovicemi a Želechovicemi? Komu to slouží a proč?

RMZ na posledním zasedání deklaruje zájem o spolupráci s Občanskýma iniciativami. Takto si město představuje spolupráci?

Děkuji za pozornost a za písemnou odpověď.

Zájemce o podrobnější informace odkazuji na naše internetové stránky www.luzkovice.cz

 

 

Schváleno výborem SZZL dne 25.3.2008

Ing. Evžen Babík, předseda SZZL

 

Zveřejněno 28.03.2008 v 21:48.