Regionální komise nejsou řešením
Rada města Zlína doporučuje ke schválení zastupitelstvu města Zlína vznik dalších dobrovolných regionálních komisí v jednotlivých příměstských částech a jejich propojení na magistrát prostřednictvím pracovníků existujících úřadoven, či občanských iniciativ coby tajemníků komisí viz link: Zlín chce zintenzivnit komunikaci s místními částmi
Regionální komise nejsou řešením

 

 

Tento návrh Rady města není řešením, protože úřadovny pracují už nyní, ale bez podstatného výsledku. Zaměstnanec magistrátu, který na úřadovně sedí zpravidla 3 hodiny týdně je bez rozhodovacích kompetencí a bez rozpočtu, z něhož by se daly potřeby obyvatel místní části řešit. Navíc rozhodování o investicích nesmí být záležitostí jednotlivce. Nic tomu způsobu řízení nepomůže ani zastupitel přidělený pro místní část, protože je jedním z 41 členů zastupitelstva. Větší zapojení sdružení již také existuje, ale drtivá většina akcí musí být prosazována formou peticí a opakovaného přesvědčování vedení radnice. Nejčastější odpovědí je však nedostatek financí na místní části. Právě tento stav vedl k rozhodnutí o prosazování vzniku městských částí, protože tyto budou mít zákonem a statutem garantované pravomoci a vlastní rozpočet. 

 

Návrh Rady města Zlína ohledně zřízení regionálních komisí není cestou, která by městu a místním částem Zlína pomohla. Lužkovice a další občanské iniciativy prosazují a trvají na zákonně možné formě městských částí s vlastní samosprávou a rozpočtem. Sami občané místních částí nejlépe vědí co potřebují a při prosazování svých zájmů žádnou ze stávajících forem nenašli na radnici odezvu.

 

Ing. Evžen Babík

Předseda SZZL

a zmocněnec Petičního výboru

za vznik městské části Lužkovice         

 

Zveřejněno 20.03.2008 v 20:22.