Městské části nejsou drahé
Vážení občané, dne 19.3.2008 byl uveřejněn článek o tom, že vznik městských částí ve Zlíně je drahý. V přiloženém textu se můžete seznámit s fakty, která dokládají, že tomu tak není. Opětovně žádáme radnici, aby informovala objektivně.
Městské části nejsou drahé

          Dne 19.3.2008 uveřejnil Magistrát města Zlína na svých webových stránkách zprávu týkající se vzniku městských částí: Zlín chce zintenzivnit komunikaci s místními částmi. V tomto článku byla citována paní primátorka, která uváděla, že vznik 8 městských částí u města Pardubice znamenal nárust zaměstnanců jednotlivých úřadů městských částí o 150 osob a roční náklady na provoz cca 40 mil. Kč. Nutno podotknout, že městské části  Pardubic vykonávají přenesenou působnost města, což znamená, že mají kompletně vybavené radnice vykonávající funkce matriky, stavebního úřadu a mnoha dalších odborů, což však není  cílem iniciativy Lužkovic a dalších místních částí města Zlína! Tyto iniciativy prosazují zřízení městských částí s výkonem samosprávy, nikoliv přenesené působnosti, což je obrovský rozdíl zejména v nákladech na provoz. Při variantě vytvoření městských částí bez výkonu přenesené působnosti se jedná o statisícové náklady ročně (v případě Lužkovic asi 300 tis. Kč ročně), které jsou již tak Zlínem vynakládány, protože existují úřadovny města (v případě Lužkovic společná s Želechovicemi), které však nemají žádné pravomoci. Hovořit o nákladech v řádech milionů korun a srovnávat iniciativu za vznik městských částí ve Zlíně s Pardubicemi je proto zavádějící a nesprávné. Zřízením městských částí ve Zlíně nebude nutné zřídit ani jedno zaměstnanecké místo navíc.

 

Stejný systém městských částí tak, jak je navrhují iniciativy místních částí Zlína, má vytvořeno město Opava (60 tis. obyvatel). Tam jsou funkční zastupitelstva, s neuvolněnými členy, v čele se starostou a vlastním rozpočtem, které vykonávají samostatnou působnost svěřenou jim statutem.

 

Ve Zlíně se nejedná o přiblížení státní správy formou přeneseného výkonu správy, ale o rozhodování si občanů o vlastních záležitostech výkonem samosprávy s vlastním rozpočetem a zastupitelstvem.

 

Navíc nutno zmínit, že město nemusí být členěno celé na městské části, ale pouze tam, kde o to projeví zájem. Může klidně nastat varianta, že na území města Zlína vznikne pouze jedna městská část tak, jako je tomu v případě Liberce.

 

O vytvoření městské části nerozhoduje jenom zastupitelstvo města, ale může o tom být rozhodnuto také v místním referendu, jehož výsledek je pro zastupitelstvo závazný.

 

Tato fakta jasně hovoří ve prospěch vzniku městských částí, které mohou být naopak ku prospěchu celého Zlína, protože město zůstane zachováno a zároveň se bude rozvíjet
i v jeho okrajových částech. Stane se tak atraktivnější jako celek. To vše na rozdíl od dnešního nelichotivého stavu.

 

 

Ing. Evžen Babík

Předseda SZZL

a zmocněnec Petičního výboru

za vznik městské části Lužkovice           

 

 

 

 

Zveřejněno 20.03.2008 v 14:35.