Rozpočet města Zlína s informativním propočtem podílu na všechny místní části
Vážení občané, níže se můžete seznámit s rozpočtem statutárního města Zlína s informativním propočtem podílu na místní části.
Informace byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů: Statutárního města Zlína a Svazu měst a obcí ČR.

Statutární město Zlín              
Příjmy města Zlína - rok 2008: zdroj: rozpočet města Zlína 2008          
daňové příjmy 1 015 413 000
nedaňové příjmy 203 168 000
kapitálové příjmy 18 700 000
přijaté dotace: 254 324 000
CELKEM: 1 491 605 000            
počet obyvatel: 79 490 údaj k 31.12.2006
podíl na 1 obyvatele 18 765
údaje k 31.12.2006 dle zák. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní údaje MMZ-viz. rozpočet 2008
názem místní části počet obyvatel podíl na celkových příjmech města v Kč z toho podíl na DPH a dani z příjmů v Kč   provoz 2008 náklady na provoz 2008 rozdíl v Kč
Chlum 103 1 932 763 1 033 925 184,00 184 000,00 1 748 762,80
Jaroslavice 765 14 354 986 7 679 154 651,00 651 000,00 13 703 985,85
Klečůvka 306 5 741 994 3 071 662 400,00 400 000,00 5 341 994,34
Kostelec 1 829 34 320 613 18 359 704 1 736,00 1 736 000,00 32 584 613,22
Kudlov 1 657 31 093 087 16 633 149 1 133,00 1 133 000,00 29 960 086,99
Lhotka 249 4 672 407 2 499 489 498,00 498 000,00 4 174 407,16
Louky 1 027 19 271 334 10 309 139 1 492,00 1 492 000,00 17 779 333,94
Lužkovice 606 11 371 401 6 083 095 666,00 666 000,00 10 705 400,55
Malenovice 7 418 139 196 451 74 462 701 12 253,00 12 253 000,00 126 943 451,00
Mladcová 2 290 42 971 134 22 987 272 1 356,00 1 356 000,00 41 615 134,10
Prštné 3 380 63 424 643 33 928 812 12 072,00 12 072 000,00 51 352 643,35
Příluky 2 710 50 852 303 27 203 279 781,00 781 000,00 50 071 302,81
Salaš 217 4 071 937 2 178 270 392,00 392 000,00 3 679 937,16
Štípa 1 742 32 688 085 17 486 388 3 440,00 3 440 000,00 29 248 085,42
Veliková  528 9 907 755 5 300 122 1 269,00 1 269 000,00 8 638 754,94
Želechovice 1 950 36 591 140 19 574 315 4 756,00 4 756 000,00 31 835 140,40
Zlín 52 713 989 142 966 529 138 903 0,00 X X
CELKEM: 79 490 1 491 605 000 797 929 380   43 079,00 43 079 000,00 459 383 034,03
zdroje informací: www.mestozlin.cz Statutární město Zlín
http://smocr.cz Svaz měst a obcí ČR
Zveřejněno 18.03.2008 v 23:33.