Dohoda o společném postupu při vzniku městských částí-update
Vážení občané, dne 16.3.2008 byla s reprezentanty deseti občanských iniciativ místních částí Zlína učiněna dohoda o společném postupu při prosazování vzniku městských částí (tzv. malých radnic).
Vznikl Koordinační výbor iniciativ statutárního města Zlína, který má za úkol prosadit tento záměr do statutu města. Tato iniciativa je otevřená všem dalším zájemcům. Text usnesení tohoto společného jednání je přílohou a byl dne 17.3.2008 předán primátorce PhDr. Ireně Ondrové, radě a zastupitelstvu města s požadavkem projednání na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva.

Za výbor SZZL
Ing. Evžen Babík

Obyvatelé Lužkovic se vyslovili pro vznik městské části

 

 

 

Závěr společné schůzky městských částí statutárního města Zlín.

 

 

 

 

Dne 16.3.2008 se z podnětu „Sdružení za zdravé Lužkovice“ a Petičního výboru za vznik městské části Lužkovice, uskutečnila schůzka se zástupci občanů a aktivistů místních částí, dle prezenční listiny.

Cílen schůzky bylo sjednocení názoru na řízení města, zejména ve vazbě na problematiku místních  částí.

Zúčastnění vyslovili nespokojenost s formami řízení města, zejména praktiky při  uplatňováním práva občanů podílet se na správě  města a jeho strategickém rozvoji.

Obecně bylo konstatováno, že město nemá koncepci rozvoje a městu přilehlé městské čtvrti jsou zanedbávány.

Je  nutno  rozhodnout, prosadit do statutu města a realizovat změnu organizace města do konce tohoto roku. Současně řešit rozvoj funkcí, které zlepší fungování správy.  Navrhovanou formou je zřízení zákonně možné formy  městských částí s přesně definovanými pravomocemi, funkcemi a vlastním rozpočtem. Méně závazná forma změny organizace je dle názoru přítomných nepřijatelná.

 

Přítomní vyjádřili potřebu nadále  koordinovat svoje záměry a výměnu zkušeností a ustavili platformu – „Koordinační výbor iniciativ statutárního města Zlín“, která má za úkol tyto zájmy prosadit. Platforma je otevřena pro  občanské iniciativy města Zlína a přilehlého okolí.

Kontaktní adresa v záležitostech týkajících se koordinačního výboru je :

 

mailto:szzl@seznam.cz

 

Lužkovice, 17.3.2008

 

Za správnost

 

Ing. Evžen Babík

Předseda SZZL

a zmocněnec Petičního výboru

za vznik městské části Lužkovice           

Zveřejněno 18.03.2008 v 22:50.