Výsledky petice za vznik městské části Lužkovice-update
Vážení občané Lužkovic, celkem 396 občanů Lužkovic se v petiční akci vyslovilo pro vznik městské části Lužkovice. Dne 17.3.2008 byla tato petice předána primátorce PhDr. Ireně Ondrové, radě a zastupitelstvu města s požadavkem projednání na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva
Text petice za vznik městské části Lužkovice

Text petice za vznik městské části Lužkovice

 

 

 

My, níže podepsaní signatáři této petice jsme nespokojeni se současným zájmem nebo spíše nezájmem statutárního města Zlína o místní část Lužkovice. Celá léta jsou přehlíženy zájmy občanů Lužkovic a prostředky získané městem nejsou do této části města dostatečně investovány.  V centru Zlína se budují obrovské stavby typu „kongresového centra“, které jsou nad finanční možnosti města Zlína, díky kterým se město zadlužuje,  mj. na úkor obyvatel místní části Lužkovice.  

 

Magistrát města Zlína občanům Lužkovic pouze slibuje a sliby neplní, příp. na veškeré investiční požadavky odpovídá tak, že nemá peníze. Peníze však čerpá, a to také na občany Lužkovic, ale neinvestuje je do nich. Jediné prostředky (řádově statisícové) do Lužkovic jdou na údržbu komunikací, osvětlení a to je v absolutním nepoměru k tomu, co by investovat mělo. Lužkovice mají nárok na to, aby se město postaralo o zvelebení také této své části.

 

Jen pár zásadních otázek neřešených městem v místní části Lužkovice:

-         V Lužkovicích není MHD, ačkoliv je její zavedení slibováno již několik let.

-         Lužkovice mají územní plán z roku 1975(!), který prakticky znemožňuje další obytnou výstavbu. Namísto toho město dodatečně povolilo stavbu chemické výroby přímo v obci! Tato výroba občany obtěžuje a s největší pravděpodobností také ohrožuje na zdraví.

-         Náves Lužkovic je v ostudném stavu. Místní komunikace jsou rozbité. Scházejí chodníky, lavičky, místa k setkávání občanů a mnohé další věci, či základní občanská vybavenost, která by měla být pro každou místní část samozřejmostí.

-         Město znovu otevírá otázku trasování komunikace I/49, ačkoliv již v prosinci 2006 zastupitelstvo rozhodlo o vybrané variantě. Namísto toho se vynakládají několikamilionové další zbytečné náklady na opětovné studie a rozhoduje se o zásadních otázkách Lužkovic, ale bez Lužkovic.

-         Setkání zástupců města s občany znamená pouze to, že jsou dávány další sliby, které stejně nejsou plněny. Zástupci města se s občany setkají na dvě hodiny v diskusi, která je jednostranně vedená ve prospěch zástupců Zlína, takže skutečné potřeby občanů této části jsou přehlíženy. Za několik dalších let se koná další setkání a všechno se opakuje stále dokola.

 

Občané Lužkovic už dále nechtějí, aby byly jejich potřeby přehlíženy a bagatelizovány.

 

Občané Lužkovic si chtějí o svých vlastních záležitostech rozhodovat sami. Chtějí, aby o jejich záležitostech rozhodovali lidé, kteří znají jejich potřeby, kteří naslouchají potřebám obyvatel a kteří mají zájem na zvelebení Lužkovic.  Občané Lužkovic chtějí mít vlastní rozpočet a pravomoci, to vše při zachování celistvosti Zlína vytvořením městské části Lužkovice.

 


Cílem občanů Lužkovic není narušit integritu města Zlína, ale s využitím možností statutárního města zavést takovou formu organizace města, která zřízením městských částí umožní občanům podíl na rozhodování o jejich vlastních záležitostech a zaručí jim spravedlivější rozdělování finančních prostředků, než je tomu doposud.

 

 

 

Lužkovice, 12. března 2008

 

 

 

 

Petiční výbor:

Ing. Evžen Babík

Mgr. Jan Kalenda

Ing. Jiří Přemyslovský

Ing. Zbyněk Štauder

František Vodička

Michal Úšela

Renata Přemyslovská

Jarmila Ševčíková

Alena Nováková

 

 

Členy petičního výboru je oprávněn zastupovat:

Ing. Evžen Babík, bytem Zlín, Lužkovice, Rovinka 172, PSČ 763 11

 

 

 

Ing. Evžen Babík

Pověřený zástupce petičního výboru

 

Zveřejněno 18.03.2008 v 22:24.