Výsledky soutěže v degustaci slivovice konané v Lužkovicích dne 16.2.2008 (18-tý ročník), díl I.
V sobotu dne 16.2.2008 proběhl 18-tý ročník koštu slivovice v místní hospůdce "SPORTCLUB" na fotbalovém hřišti. Celkem se posuzovalo 22 vzorků. Výsledky dopadly následovně:

Jako první se umístili (shodný počet bodů) pánové Jiří Dresler, Josef Knap, Zdeněk Manďák a František Trubelík. Dosáhli každý shodně 18 bodů.

Na druhém místě bylo umístění následující: Jakub Schuster, Matlachová, Tkáčová - Kuličková . Vzorky na druhém místě měly 19 bodů.

Třetí místo obsadil pan Antonín Sukup. Jeho vzorek měl 20 bodů.

O čtvrtou pozici se podělili Ing. Jaroslav Daněk a Kateřina Sobková.V tomto případě měly vzorky 21 bodů.

Jako pátý se umístil pan Radek Knap. Jeho vzorek byl ohodnocen 22 body.

O šestou pozici se podělili: Michal Úšela, Kabát, Tkáčová - Kuličková, Pavel Dočkal . Vzorky měly shodně 23 bodů.
atd.

V případě výskytu shodného počtu bodů probíhá u soutěžících losování formou stírání karet - vyšší list znamená "vysší" konečnou pozici v celkovém umístění. Toto losování má však fakticky vliv jen na výběr cen. Letos již tedy nebudu uvádět celkové absolutní pořadí po stírání karet, neboť to fakticky nevypovídá o kvalitě vzorků.

Loňský rok byl v naší lokalitě celkem velmi úrodný na trnky, což signalizoval i počet vzorků. Do soutěže bylo letos přihlášeno 22 vzorků. Bodování bylo od 1 - 5, 1 bod = nejlepší, 5 bodů = nejhorší. Vzorky pozorně (i několikrát opakovaně) hodnotilo celkem 10 degustátorů. Byli to pánové: Miroslav Manďák, Jaroslav Janda, Radek Knap, Antonín Sukup, Ing. Jaroslav Daněk, Michal Úšela, Jiří Dresler, Kateřina Sobková, Stanislav Liška a Zdeněk Manďák.. Tradičně vedoucím degustátorů, hlavním zpracovatelem výsledků a vyhlašovatelem pořadí v jedné osobě byl pan Miroslav Manďák spolu se svým bratrem Zdeňkem.

Oproti loňskému roku jsme si letos vyslechli Lužkovskou hymnu v podání Štefana Forgáče, který je taktéž jejím autorem. V průběhu její interpretace na kytaru se mnozí připojili. Degustátoři tak byli dobře nabuzeni do začátku vlastní soutěže.

Letos si žádný z degustátorů svůj vzorek nepoznal.

Komise se shodla na tom, že letošní vzorky byly opravdu vynikající kvality (vzhled, aroma, intenzita vůně, jemnost, chuť atd.) a všichni si po skončení soutěže na nich pochutnali.

Závěrem je potřeba říci, že se 18-tý ročník velmi vydařil. Jak v průběhu celé soutěže, tak i po ní vládla v hospůdce vynikající nálada. Všichni účastníci obdrželi drobné věcné ceny od sponzorů této soutěže. Nashledanou tedy již u 19-tého ročníku opět v Lužkovicích.

Radek Knap, Lužkovice, březen 2008
Foto: Radek Knap

1.JPG
Pan Miroslav Manďák právě zahajuje 18-tý ročník Lužkovického koštu slivovice.
2.JPG
Pan Štefan Forgáč se postaral o interpretaci Lužkovické hymny, která byla jím složena k této příležitosti. Hymna má již více jak 10 let.
3.JPG
Pan Zdeněk Manďák právě zahajuje začátek koštu.
4.JPG
Degustátoři právě vypisují svá jména na protokoly.
5.JPG
Pan Zdeněk Manďák právě odpovídá na dotaz jednoho z hodnotitelů těsně před začátkem soutěže.
6.JPG
Příjemným překvapením a v historii soutěže první ženou, která se podílela na degustaci byla slečna Kateřina Sobková. Do dalších ročníků v případě jejího zájmu se s ní samozřejmě počítá.
7.JPG
Jedním z hodnotitelů byl i pan Jaroslav Janda z Prahy.
8.JPG
A tady již máme začátek zpracování výsledků.
9.JPG
Prvotní součty provádí pan Miroslav Manďák, kontrolu pak Ing. Jaroslav Daněk - dlouholetý účastník této soutěže.
10.JPG
Práce komise je náročná a proto předložené výsledky musí být na 100% přesné.
11.JPG
Hlavní tíže při zpracování výsledků ležela na: Mirkovi Manďákovi, Zdeňku Manďákovi a Ing. Jaroslavu Daňkovi - pohled zleva.
12.JPG
A zde již Miroslav Manďák začíná vyhlašovat výsledky.
13.JPG
A tu již vidíme, jak se Jirka Dresler raduje z umístění svého vzorku, který byl jedním ze čtyř, který dosáhl 18-ti bodů a skončil tak s dalšími třemi vzorky zaslouženě na prvním místě.
14.JPG
A další soutěžící byli postupně jmenováni, aby si šli vybrat některou z hodnotných cen. Na obrázku je Jarka Matlachová.
Zveřejněno 08.03.2008 v 17:19.