Kolaudace - Úprava toku řeky Dřevnice
Dne 8. září 2006 proběhla kolaudace jedné z největších staveb PPO na Zlínsku - úprava toku Dřevnice Želechovice - Lužkovice.

Účelem této stavby je ochránit zastavěné části obcí před povodněmi a součastně zachovat úroveň spodních vod. Součástí této stavby je také rekonstrukce jezu s rybím přechodem. Cena prací dosáhla objemu téměř 46 mil korun. Stavbu prováděla firma IMOS Zlín s.r.o a investorem bylo Povodí Moravy s.p.. Stavbu projektovalo Povodí Moravy s.p., Útvar Hydroinformatiky.

Kolaudace byla zahájena u silničního mostu v Lužkovicích ve 13 hodin. Za magistrát kolaudaci řídila paní Alena Koryčanová (oddělení vodního hospodářství). Za Povodí Moravy s.p., byl přítomen Ing. Hradil. Z Brna z Povodí Moravy s.p., Útvar Hydroinformatiky dorazili i projektanti tohoto díla. Za prováděcí firmu IMOS Zlín s.r.o. byl účasten stavbyvedoucí Ing. Bohdan Kopecký. Zahájení se i krátce zúčastnil vážený host paní senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková. Za MMZ se kolaudace dále zúčastnili: Ing. Vladimíra Pavlovová (vedoucí odboru žp a zemědělství) a Ing. Jaromír Jánský (oddělení ochrany přírody a zemědělství). Dále byli přítomni občané Lužkovic a Želechovic, jejichž pozemky byly nějak touto stavební akcí dotčeny a členové SZZL (Mgr. Jan Kalenda, Krista Knapová a Bohumil Bobál).

Kolaudační řízení začalo na lužkovské straně řeky směrem od mostu po asfaltové stezce na hrázi dále k jezu a končilo se u přečerpávající šachty na konci západní strany hráze (od jezu již asfaltová stezka není). Po skončení této části se zúčastnění přesunuli na želechovskou část, kde probíhala druhá půlka kolaudačního řízení. V průběhu řízení se hlavně dotčení občané mohli vyjadřovat k drobným nedostatkům, které vznikly důsledkem stavby na jejich pozemcích, čehož někteří také využili. V průběhu celé akce byla patrná snaha všech stran se nějak dohodnou na řešeních, která v co nejkratším čase umožní drobné nedostatky, které však nijak nebrání v užívání tohoto díla, k vzájemné spokojenosti dořešit.

Tato kolaudace tak formálně završila úsilí mnoha lidí na díle, na které občané obou částí tak dlouho čekali a které by jim mělo zajistit již klidné spaní a pocit větší bezpečnosti.

Při stavbě se potkalo mnoho různých zájmů a bez vzájemné vstřícnosti všech dotčených by toto důležité dílo nebylo završeno. Naše občanské sdružení vysoce oceňuje porozumění a ohled.

Investorovi, zhotoviteli prací a všem dotčeným srdečně děkujeme.

Ty, co zajímají technické, ale i další informace o tomto díle, mohou čerpat z tohoto odkazu:

Podrobnější informace o vodním díle - Dřevnice, Želechovice - Lužkovice


Radek Knap, Lužkovice, září 2006
Autor fotografií: Radek Knap
1.JPG
Za MMZ kolaudaci řídila paní Alena Koryčanová (oddělení vodního hospodářství). Za Povodí Moravy s.p., byl přítomen Ing. Hradil.
2.JPG
Zahájení se i krátce zúčastnil vážený host paní senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková. Na snímku se zdraví s občany Lužkovic.
3.JPG
Dále byli přítomní i občané Želechovic a členové výboru SZZL (Mgr. Jan Kalenda a Krista Knapová - vpravo). Uprostřed paní senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková (ČSSD).
4.JPG
Na otázky právě odpovídá Ing. Hradil z Povodí Moravy s.p. (uprostřed).
5.JPG
Kolaudaci byla přítomna z MMZ i Ing. Vladimíra Pavlovová (vedoucí odboru žp a zemědělství),uprostřed.
6.JPG
Každý měl možnost nahlédnout i do dokumentace. Uprostřed je stavbyvedoucí Ing. Bohdan Kopecký z prováděcí firmy IMOS Zlín s.r.o..
7.JPG
A to už se skupina blíží k jezu.
8.JPG
Zajímavý pohled ze strojovny, která ovládá zdviž jezu.
9.JPG
Strojní mechanismus, který ovládá zdviž jezu.
10.JPG
Elektrický rozvaděč s automatickou regulací zdviže jezu.
11.JPG
Pohled na jez ze želechovské strany.
12.JPG
Zde v detailu - vlevo stavbyvedoucí Ing. Bohdan Kopecký z firmy IMOS Zlín s.r.o., vpravo Ing. Hradil z Povodí Moravy s.p.
Zveřejněno 20.09.2006 v 20:36.