Jak lépe předvídat povodeň, případně se na ni připravit
Toť určitě otázka, na kterou se těžko hledá odpověď. Po mých zkušenostech na řece Dřevnici v Lužkovicích vím, že v případě nepříznivých okolností (trvalý déšť, tání sněhu atd.) bylo hlavním monitoringem sledování hladiny.

Prostě se zapíchla značka do okamžité úrovně výšky hladiny vody a sledovalo se za jakou dobu a o kolik se zvedla hladina nad značku. Značek bylo obyčejně několik, každý měl zapíchnutou tu "svou". Pokud se voda zvedla nad určitou úroveň, většina obyvatel věděla, že je zle a rychle šla zachraňovat svůj majetek. Další možností bylo zavolat na přehradu do Slušovic, ale jak všichni víte, v Lípě se do Dřevnice vlévá Lutonínka a v Lužkovicích u hřiště zase Vidovka, takže odhadnout riziko vylití bylo velmi těžké. V okamžiku, kdy obcí jezdí Městská policie a vyhlašuje stav ohrožení je už trochu pozdě.

S rozvojem internetu však přišla nová metoda, která mnohem lépe a s daleko větším předstihem dokáže na hrozící nebezpečí upozornit. Jedná se o počítačové sledování průtoků v určitých důležitých místech. Tento skvělý monitoring najdete pro naše místní podmínky na tomto odkazu :

Stavy a průtoky v Povodí Moravy, mimo jiné i Dřevnice

Za monitorovací stanice si zvolíme v případě Lužkovic: Dřevnice - LG Kašava a Lutonínka - LG Vizovice. Z daných průtoků v jednotlivých časech se dá už podstatně přesněji určit prognóza zda hrozí nebezpečí vylití koryta. Druh barvy nás také upozorní zda je nad námi stav 1 (bdělost), 2 (pohotovost), nebo 3 (ohrožení).

Dneska však mohou být občané Lužkovic podstatně více v klidu než v minulosti, díky novému protipovodňovém opatření, které bude oficiálně dokončeno asi v polovině tohoto roku.

A jak vypadá dnes situace kolem řeky Moravy (26.3.2006, 17 hodin) do které se řeka Dřevnice vlévá. Moc dobře ne. Ve Spytihněvi je vyhlášen už 3. stupeň. Následujících několik fotografií jsem zachytil při projíždění kolem řeky Moravy v Uherském Hradišti. Je tu vyhlášen taktéž 3. stupeň. Snad to pro Hradišťáky a Staroměšťáky dobře dopadne.

Radek Knap, březen 2006
Foto: Radek Knap
1.JPG
Situace řeky Moravy u jatek.
2.JPG
Vyústění Baťova kanálu do řeky Moravy.
3.JPG
Most přes řeku Moravu směrem do centra Uh. Hradiště.
4.JPG
Vrata na Baťově kanálu jsou ještě zavřená.
5.JPG
Pohled ze Štěpnic směrem k železničnímu viaduktu.
6.JPG
Pohled směrem ke Kostelanům.
Zveřejněno 29.03.2006 v 20:10.