Výsledky soutěže v degustaci slivovice konané
v Lužkovicích dne 11.3.2006 (16-tý ročník), díl I.
V sobotu dne 11.3.2006 proběhl košt slivovice v místní hospůdce "SPORTCLUB" na fotbalovém hřišti s následujícím výsledkem:

Jako první se umístili (shodný počet bodů) pánové Zdeněk Brázdil a Jiří Ždanov.

Na druhém místě se umístil pan František Krajíček.

Třetí místo obsadil pan Roman Tkáč.

O čtvrtou a pátou pozici se podělili pánové Zdeněk Manďák a Libor Jančík.

V případě výskytu shodného počtu bodů probíhá u obou soutěžících losování formou stírání karet - vyšší list znamená "vysší" konečnou pozici v celkovém umístění.

Na prvních deseti místech po losování (*) dopadlo pořadí následovně:

1. Zdeněk Brázdil *
2. Jiří Ždanov *
3. František Krajíček
4. Roman Tkáč
5. Libor Jančík *
6. Zdeněk Manďák *
7. Josef Ušela
8. Radek Knap *
9. Josef Bobál *
10.Radim Masařík

Jelikož loňský rok nebyl moc úrodný na trnky v naší lokalitě, bylo do soutěže letos přihlášeno jen 14 vzorků. Bodování bylo od 1 - 5, 1 bod = nejlepší, 5 bodů = nejhorší. Vzorky pozorně (i několikrát opakovaně) hodnotilo celkem 9 degustátorů. Byli to pánové: František Krajíček, Miroslav Manďák, Radek Knap, Josef Bobál, Pavel Kopec, Libor Jančík, Roman Tkáč, Martin Gejza Hrdlička a Zdeněk Manďák. Vedoucím degustátorů, hlavním zpracovatelem výsledků a vyhlašovatelem pořadí v jedné osobě byl pan Miroslav Manďák spolu se svým bratrem Zdeňkem.

Před zahájením soutěže nám živě na kytaru zahrál a zazpíval pan Štefan Forgáč lužkovskou hymnu. Hymna je jeho dílem, neboť k ní složil, jak hudbu, tak i slova. Dá se říci, že hymna u nás již za ty roky zlidověla, a tak se při její interpretaci někteří i připojili.

Raritou v tomto ročníku bylo i to, že jako jediný z degustátorů si svůj vzorek poznal pan Zdeněk Manďák.

Komise se shodla na tom, že letošní vzorky i když jich mnoho nebylo, byly opravdu dobré kvality (aroma, chuť atd.) a všichni si po skončení soutěže na nich pochutnali.

Závěrem je potřeba říci, že se 16-tý ročník velmi vydařil. Jak v průběhu celé soutěže, tak i po ní vládla v hospůdce vynikající nálada. Vítěz i ostatní účastníci obdrželi drobné věcné ceny od sponzorů této soutěže. Nashledanou tedy již u 17-tého ročníku opět v Lužkovicích.

Radek Knap, Lužkovice 13.3. 2006
Foto: Radek Knap a Petr Pastyřík

1.JPG
Pan Petr Pastyřík při chystání pochutin pro degustátory.
2.JPG
Terka Otépková musela stíhat u pípy.
3.JPG
Pan Miroslav Manďák při zahajování soutěže.
4.JPG
Pan Štefan Forgáč nám každoročně na začátku soutěže zahraje lužkovskou hymnu.
5JPG
Těsně před zahájením soutěže - pánové Tkáč a Hrdlička.
6.JPG
Dalšími degustátory byli i pánové Bobál a Jančík (zleva).
7.JPG
Na protilehlé straně stolu byli degustátory pánové Kopec (právě degustuje), Knap, M. Manďák a Krajíček.
8.JPG
Pan František Krajíček je dlouholetým a zkušeným degustátorem.
9.JPG
Pozorným hodnotitelem byl i Libor Jančík.
10.JPG
Na panu Miroslavu Manďákovi ležela hlavní odpovědnost za průběh soutěže.
11.JPG
Jako jediný si svůj vzorek poznal pan Zdeněk Manďák.
Zveřejněno 17.03.2006 v 19:57.