Nový pohled a zjištění o lužkovické " T V R Z I "
Téma o lužkovické Tvrzi mně přitahuje odjakživa.
Coby malé dítě jsem slyšel od dědy a babičky vyprávět pověsti, které se váží k tomuto zajímavému místu. Tuto mou zvědavost podnítily i zjištění, když jsem se v různých pramenech dočetl o zajímavých vykopávkách v těchto místech. Proto jsem také jako první z rubrik na našem webu založil rubriku Tvrz. Od té doby v ní již přibylo několik materiálů a to jak historicky popisných, tak i beletristických v podobě pověstí.

Proto vám jistě udělá radost tento nový článek, který jsem náhodně na internetu objevil. O tom, že Tvrz je opravdu zajímavým místem, svědčí i to, že byla zařazena na portál www.hrady.cz. článek je doplněn i bohatou fotodokumentací.

Zde je na něj odkaz:

T V R Z - Lužkovice I.

Další zajímavý článek o tomto místě i s pěknou mapkou můžete najít na portálu památek jihovýchodní Moravy. Taktéž zde uvádím odkaz:

T V R Z - Lužkovice II.

Věřím, že pro ty z vás, které tyto informace zajímají jsou nové poznatky jistě zajímavé. Takových zajímavostí může být jistě i více. Vždyť v historických materiálech je vyslovena i zmínka, že někde v Lužkovicích měl být i kostel.

Radek Knap, únor 2006
Zveřejněno 19.02.2006 v 17:41.