Úspěšné vodní zkoušky nového jezu na řece Dřevnici
Dne 15.12.2005 za účasti investora Povodí Moravy s.p., stavební firmy IMOS s.r.o. a výboru našeho občanského sdružení, úspěšně proběhly vodní zkoušky nového jezu.

Tento jez, který se nachází mezi Lužkovicemi a Želechovicemi n./Dř., má významný vliv při ochraně obyvatel Lužkovic před velkou vodou. Při povodni se sklopí o 1,2 m a tím umožní rychlejší odtok většího množství vody. Současně zadrží spodní vodu na stávající úrovni a tím zajistí dostatek vody ve studních a stabilitu budov.

Napouštění jezu na maximální hladinu trvalo 2 hodiny. Vzdutí hladiny dosahovalo mostu, přičemž vnikla maximální zátěž stavby. Poté proběhla zkouška sklápěcího mechanismu, kdy se jez sklopil na nejmenší výšku. Vše proběhlo plynule a hladce pomocí jednoduchých mechanických převodů prověřených desetiletími provozu. Pečlivě se sledoval rozkmit vodního paprsku, který by nejdříve upozornil na porušenou stabilitu jezu. Po návratu hladiny na minimální výšku jsme mohli ověřit i funkčnost rybího přechodu, který obsahuje 2 rybí odpočívadla, malé tůňky, kde čile plavala krásně vybarvená střevle potoční a 30 cm velká ostroretka stěhovavá.

Na závěr vodních zkoušek předseda občanského sdružení jménem občanů poděkoval pracovníkům Povodí Moravy s.p. a firmě IMOS s.r.o. za provedenou práci a vstřícný přístup. Všichni si navzájem popřáli příjemné prožití vánočních svátků.

Sdružení děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárnou výstavbu tohoto díla.


Za výbor SZZL
ing. Evžen Babík
předseda
Zveřejněno 18.01.2006 v 21:04.