Výsledky soutěže v degustaci slivovice konané
v Lužkovicích dne 19.2.2005(15-tý ročník)
Dne 19. února 2005 proběhla degustace slivovice v místní hospůdce "SPORTKLUB" na fotbalovém hřišti v Lužkovicích s následujícím výsledkem:

Jako první se opět umístil pan Milan Šebesta s celkovým počtem 16-ti bodů.

Na druhém místě se umístil pan Miroslav Richter, obdržel celkem 18 bodů.

Třetí místo obsadil pan Gejza Hrdlička, od komise získal celkem 19 bodů.

Čtvrté místo obsadil pan Martin Ždanov, od komise získal celkem 20 bodů. Ostatní soutěžící měli již více jak 20 bodů.

Komise se shodla na tom, že vzorky které měly hodnocení do 20-ti bodů byly opravdu špičkové kvality (aroma, chuť atd.). Ale i ostatní vzorky byly velmi dobré kvality a všem po skončení soutěže chutnaly.

Na prvních šesti místech bylo následující pořadí:

1. Milan Šebesta
2. Miroslav Richter
3. Gejza Hrdlička
4. Martin Ždanov
5. Jarmila Matlachová
6. Štefan Forgáč

Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 26 vzorků. Bodování bylo od 1 - 5, 1 bod = nejlepší, 5 bodů = nejhorší. Vzorky pozorně (i několikrát) hodnotilo celkem 11 degustátorů. Všichni degustaci zdárně dokončili. Byli to tito pánové: Hrdlička, Holík, Tkáč, Šilhak, Radek Knap, ing. Jaroslav Daněk, Matlach, Radim Masařík, Milan Šebesta, Miroslav Manďák a pan Gogela. Vedoucím degustátorů, hlavním zpracovatelem výsledků a vyhlašovatelem výsledků v jedné osobě byl pan Miroslav Manďák spolu se svým bratrem Zdeňkem.

Před vyhlašováním výsledků nám živě na kytaru zahrál a zazpíval pan Štefan Forgáč lužkovskou hymnu. Hymna je jeho dílem, neboť k ní složil jak hudbu, tak i slova. Dá se říci, že hymna u nás již za ty roky zlidověla, a tak se při její interpretaci mnohý z účastníků zpěvem připojil.

Raritou v tomto ročníku bylo i to, že jako jediný z degustátorů si svůj vzorek poznal ing. Jaroslav Daněk.

Závěrem je potřeba říci, že se 15-tý ročník velmi vydařil. Jak v průběhu celé soutěže, tak i po ní vládla v hospůdce vynikající nálada. Vítěz i ostatní účastníci obdrželi drobné věcné ceny od sponzorů této soutěže. Nashledanou tedy u 16-tého ročníku opět v Lužkovicích.

Radek Knap, Lužkovice 19.2. 2005

1.jpg
Vítěz letošního a loňského ročníku pan Milan Šebesta.
2.jpg
Pan Miroslav Manďák byl spolu se svým bratrem Zdeňkem zpracovatelem a vyhlašovatelem výsledků letošního ročníku. Na záběru právě pozorně hodnotí vzorek.
3.jpg
Degustátoři v akci - pánové Hrdlička a Holík.
4.jpg
Degustátor pan Gogela, vlevo pan Zdeněk Manďák. Za nimi jsou vystaveny drobné ceny od sponzorů.
5.jpg
Pan Štefan Forgáč nám zahrál před vyhlášením výsledků na kytaru lužkovskou hymnu, ke které složil jak slova, tak i hudbu.
6.jpg
Lužkovská hymna - autorem slov i hudby je pan Štefan Forgáč.
Zveřejněno 20.02.2005 v 22:58.