Stručná historie želechovské farnosti
fotografická část - díl III.
Poslední fotografická část volně uzavírá díl I. Na fotografiích jsou zachyceny okamžiky svěcení nových varhan v roce 1969, dále fotografie přibližují vzácnou návštěvu Arcibiskupa mons. Jana Graubnera dne 25. 6. 1995 při svěcení kostela po velkých opravách a kolekce končí fotografiemi ze svěcení zvonů z roku 1996.

Fotografie byly čerpány:

P.Arnošt Červinka, Dějiny zlínské farnosti a farností okolních, Zlín 1990
P. Bohumil Vícha, Želechovice, Kostel sv. Petra a Pavla, Želechovice 1995
Osobní archiv Aničky Motýlové

Zpracoval dle uvedené literatury a doplnil vč. fotografií: František Rosík
Technicky zpracoval: Radek Knap

1
Velká událost pro želechovskou farnost. Svěcení nových varhan v listopadu 1969. Želechovský pěvecký sbor.
2
Svěcení varhan. Šumperský pěvecký sbor.
3
Svěcení varhan. P. Alois Kupka z Krnova. Bývalý želechovský kaplan.
4
Svěcení varhan. P. Alois Kupka.
5
Svěcení varhan. P. Štěpánek, P. Kupka, P. Červinka.
6
Svěcení varhan. P. Červinka (uprostřed), P. Josef Štěpánek , P. Bohumil Štěpánek.
7
Svěcení varhan. Zprava: P. Bohumil Štěpánek, P. Červinka, P. Josef Štěpánek.
8
Svěcení varhan. Varhaník pan Alois Motýl se svými syny Aloisem (v brýlích) a Františkem
9
Svěcení varhan. Závěrečné pohoštění bylo na Sokolovně, která byla obsazena do posledního místečka. Na fotografii je uprostřed předseda MNV a člen KSČ Václav Verner, který se velmi zasloužil o realizaci tohoto díla. Po jeho pravici sedí předseda farní rady Petr Malaník z Lužkovic. Po jeho levém boku sedí paní Šenková, která byla vedoucím kolektivu, který tuto hostinu připravoval. Určitě je znáte.
10
Svěcení varhan. Finanční rozbor.
11
Arcibiskup mons. Jan Graubner 25. 6. 1995 při svěcení kostela po opravách.
12
Svěcení zvonů 30. 6. 1996. Poklep provádí Hanka Motýlová (roz. Steidlová).
13
Svěcení zvonů 30. 6. 1996. P. biskup Josef Hrdlička.
14
Želechovské zvony.
15
Hymna velkého jubilea.
16
Píseň.
Zveřejněno 12.12.2004 v 19:57.