Stanovisko SZLZ k záměru vést katastrálním územím Lužkovice silnici I. třídy
Toto stanovisko bylo předneseno zástupci SZLZ na schůzi zastupitelstva města Zlína dne 14.10. 2004.Tento dokument byl dále taktéž předán všem zastupitelům a politickým stranám.
Pripominka1.jpg
Pripominka2.jpg
Zveřejněno 26.10.2004 v 21:49.