Protipovodňová opatření v Lužkovicích v roce 2004
ZLÍN – Město Zlín, které se rozkládá v údolí řeky Dřevnice, bylo v minulosti několikrát postiženo povodněmi. Zkušenosti z těchto krizových situací se snaží zlínský magistrát zúročit při realizaci protipovodňových opatření.

V první řadě nechala radnice zpracovat povodňové plány pro město a vlastníky nemovitostí v ohrožených oblastech. O úpravách přímo na řece Dřevnici rozhoduje společnost Povodí Moravy, která dosud postavila hráze chránící Příluky a Bartošovu čtvrť. Město vybudovalo ve zmíněných městských částech takzvané hradítkové komory, které chrání kanalizaci před zpětným zaplavením. „Pracuje se na projektové dokumentaci na vybudování poldrů na potoce Baláš. Samotné zřízení poldrů závisí na tom, zda se podaří pokrýt financování projektu z evropských fondů,“ uvedl koordinátor městské povodňové komise Robert Navrátil.
Podle informací z odboru životního prostředí a zemědělství MMZ začne letos v červenci Povodí Moravy budovat ohrázování Dřevnice v Lužkovicích. Město zase nechá do října 2004 zpracovat studii infrastruktury v dolní části Jaroslavic. Její součástí bude i studie bezpečného odvedení dešťových a splaškových vod z lokality Jaroslavického potoka.
Dalším z protipovodňových opatření je instalace vodočetné latě u mostu na Cigánově, kterou bude během povodně snímat kamera městské policie a snímky budou umístěny na webových stránkách města a Povodí Moravy a bude je mít k dispozici povodňová komise.

Zdroj:
Tisková zpráva, webové stránky MMZ - www.mestozlin.cz

Zveřejněno 20.05.2004 v 22:30.