Memoriál Franty Březíka - žákovský turnaj
FK Lužkovice - Želechovice (TJSD Želechovice) - díl I.
Návrh na uspořádání turnaje - Memoriálu Franty Březíka (MFB) podal klubu p. Alois Kolář a po schválení na fotbalové schůzi byl poprvé uspořádán v roce 1973.

Na turnaj se přišel podívat také sportovní redaktor Naší pravdy a o turnaji přinesly zprávu také Okresní noviny (viz archiv). Turnaj sledoval hlavně výchovu žáků ke kopané, což se znamenitě podařilo, neboť řada místních žáků, když dospěla ( i žáků z jiných družstev), poté pokračovala ve fotbalu za družstva dospělých. Původní myšlenka pana A. Koláře se tedy nakonec naplnila. Turnaj byl pořádán pravidelně od roku 1973 do roku 1995 a byl vždy úspěšný. Byl vždy bohatě dotován mnohými cenami - putovní pohár MFB věnovali bratři Stanislav a Rudolf Březíkovi. Vždy se o něj úporně bojovalo a dosud je v držení FK Lužkovice - Želechovice. Ceny byly vydávány také pro mužstva na II. - III. a IV. místě, také bylo hodnoceno pořadí nejlepších hráčů: brankáře, obránce, útočníka, střelce a nejslušnějšího hráče turnaje, kteří byli nakonec komisí složenou ze zástupců všech družstev vyhodnoceni a po zásluze odměněni. Hlavním pořadatelem byl vždy Stanislav Březík, pomáhal Rudolf Březík a mnoho dalších funkcionářů oddílu kopané.

V roce 1993 byl uspořádán jubilejní 20-tý ročník turnaje MFB za účasti žákovských družstev ze Zádveřic, Vizovic, Příluku a Lužkovic - Želechovic. Vítězem se stalo naše družstvo. O prospěšnosti žákovského turnaje MFB není pochyb, jak se častokrát vyslovovali mnozí činovníci nejen z našeho oddílu kopané, ale také mnozí funkcionáři z cizích oddílů. Celkem se v historii turnaje žáků MFB zúčastnilo 8 družstev našeho okresu a hrálo v něm postupně na 1200 žáků.

Dá se říci, že zamýšleného úkolu, který si turnaj MFB vytkl, bylo dosaženo, čímž p. Kolář toto sledoval. Také myšlenka zachovat památku na výborného sportovce, tragicky zesnulého Frantu Březíka, který zemřel totalitní mocí lidí, kteří ani zdaleka nedosahovali jeho kvalit, byla důstojně zachována řadu let, jak o tom svědčí reakce občanů, kteří ho znali.

V součastné době (2004) je snaha MFB obnovit a přičinit se tak o stoupající zájem o kopanou a jeho kvalitu. Hráč Franta Březík by z této činnosti měl radost, protože vždy měl zájem o mládež a její aktivitu (hokej, skauting atd.). O turnaji MFB je veden obrázkový album od roku 1973 do roku 1995 ( je u S. Březíka - i jiné doklady o MFB).

Zdá se, že funkcionáři FK Lužkovice - Želechovice na MFB nezapomínají a i v budoucnu chtějí MFB uspořádat, což by bylo jen ku prospěchu kopané mládeže. MFB by si to zasloužil.

Stanislav Březík, v Lužkovicích, květen 2004
Majitel fotografií: Stanislav Březík, autor fotografií převážně p. E. Babík
Zpracoval: Radek Knap

1MFB.jpg
Panel v Želechovicích zvoucí k druhému ročníku MFG.
4MFB.jpg
Vedoucí turnaje MFB S. Březík promlouvá k žákům družstev.
5MFB.jpg
Richard Hrazdíra propaguje žákovský turnaj na hřišti v Lužkovicích.
6MFB.jpg
Nástup družstev Želechovic a Malenovic k utkání. Rozhodčí pan Šuba.
7MFB.jpg
Rozhodčí pan Šarman vysvětluje žákům, že bude rozhodovat objektivně.
14MFB.jpg
Rozhodčí p. Šuba a družstvo TJSD Želechovice při nástupu.
7MFB.jpg
Ceny pro dužstva MFB i pro vyhodnocené jednotlivce.
Zveřejněno 16.05.2004 v 22:05.