Historie SK Želechovice mezi léty 1931 - 1932, díl II.
Svou činnost začal SK Želechovice klub kopané na fotbalovém hřišti u "Papírny" vedle Machalového.

Dodnes se tato ulice jmenuje Papírenská (kdysi tam byla továrna na výrobu papíru a lepenky bratří Haldových, která však vyhořela). Postupně byly u hřiště vybudovány kabiny, lavice pro diváky a bufet. Nutno si uvědomit, že v tu dobu na Zlínsku bylo jen málo sportovních klubů. Byl to SK Vizovice, SK Příluky, SK Hvozdná, SK Kostelec, SK Štípa, SK Prštné, SK Podvesná, SK Louky, SK Malenovice, SK Kvítkovice. Želechovice si po založení vedly docela dobře. Vedle místních hráčů postupně za SK startovali i hráči z blízkého Zlína a okolí (i Lužkovic) a mnozí zde našli i své nové domovy zásluhou právě kopané. SK Želechovice nebylo jen mužstvo dospělých. Želechovští si brzy vychovali hráče z žáků a dorostenců a měli svou "rezervu" - II. mužstvo. Z dochovaných zápisů se dozvídáme i velmi dobré výsledky všech družstev. Bylo utvořeno i družstvo " starých pánů".

Níže tedy uvádím podrobnější historii prvních dvou let činnosti klubu.

Rok 1931

Tehdejší výbor Sportovního klubu neměl snadnou práci. Zápisy té doby svědčí o mnoha potížích, které musel výbor SK té doby překonávat. I hráči si museli tenkrát kupovat kopačky. Zápis p. Vaculíka ze dne 14.5.1931 říká: " p. Šebík oznamuje hráčům, že objednané kopačky jsou již zde a aby si je všichni, kteří si je objednali, vyzvedli a ve dvou týdnech zaplatili". Hlasováno bylo o tom, čím majetkem zůstanou a odhlasováno následující: " každý majitel kopaček, zanechá-li hry, má je dobrovolně darovat klubu ". V témže zápise výbor vyzývá veškeré členstvo, aby se zúčastnilo úpravy hřiště a řeší se také vzájemné spory mezi členy - " jelikož se nemohou oba dva smířit, určeno jim, aby si do týdne svolali každý dva členy a že bude rozhodovat smírčí soud". Jistě zajímavé a demokratické řešení problémů. V zápisu ze dne 10. srpna 1931 je uvedeno následující: " Jako první bod bylo projednáno pronajmutí klubovní místnosti ve spolkovém domě Čs. strany lidové. Nájemné má činit asi 300,-Kč ročně. Odhlasováno jednohlasně vyhovuje-li místnost svému účelu a nebude-li nájemné vyšší než 300,- Kč, pronajmout tuto. Projednáním pověřen p. Šebík ".

V dalších zápisech se dozvídáme také o získávání finančních prostředků prostřednictvím pořádání zábav a dokonce karnevalů. Výborová schůze měla velkou pravomoc, jak o tom svědčí následující bod zápisu stejného data: " Dále bylo usneseno, že kapitáni obou mužstev mají odevzdati nejpozději v pátek sestavy hráčů pro příští zápas jednatelovi, který je podepíše a vyvěsí ve sportovní skříňce ". Trenérem I. mužstva se stává pan B. Lněnička, kapitánem I. mužstva je pan Zdeněk Dosoudil, za kapitána II. mužstva si hráči zvolili p. Matouše.

V zápisu ze dne 19.10.1931 je zapsáno: " Jako volný návrh E. Wernera o pojištění hráčů pro tento ještě rok se zamítá. Hráči jsou zodpovědni za řádnou hru, by nikdo nepřišel k úrazu a béřou tudíž na sebe risico o případném ublížení kteréhokoliv z hráčů ". Ze zápisu ze dne 26.10 1931 se lze také dočíst, že při SK existoval oddíl ženské házené, další kuriozitou je, že: " Kapitán I. mužstva i trainer dostanou důtku pro nepředložení sestavy ku příštímu zápasu - schváleno ".

Rok 1932

V roce 1932 je funkční složení klubu následující: předseda p. Šebík, I. místopředseda p. Grünnwald, II. místopředseda p. Khain, jednatel p. Vaculík, hospodář p. Hnilica, pokladník p. Charvát, revizory účtů jsou zvoleni pánové Bobal a Bartík, matrikářem se stává pan Pištěk. Členové výboru jsou v tomto složení: Vaculík, Charvát, Matouš, Kudělka, Khain, Pištěk, Hnilica. Kapitánem a trenérem I. mužstva je zvolen Emil Khain. Kapitánem a trenérem II. mužstva Emil Matouš. Příspěvky byly odhlasovány 20,- Kč ročně. Zápisné jednou pro vždy 5,- Kč. Z důvodu odjezdu p. Khaina za prací do Jugoslávie se kapitánem I. mužstva stává pan Hanyk. Dává o sobě vědět také oddíl ženské házené, kapitánka Schneidrová podává zprávu o ustanovení sedmy házené a žádá, aby byl ustanoven, kdo by jejich tréninky řídil. Navržen a zvolen byl p. Kudělka. V tomto roce probíhá také přeregistrace všech členů. Dne 8.5. 1932 hraje oddíl ženské házené svůj první zápas s SK Baťa. Dresy děvčatům výbor nechal zhotovit u firmy Pekař. Po mimořádné valné hromadě konané dne 3.7.1932 po hlasování proběhla změna na hlavních postech následovně: předsedou je zvolen pan Bartík, I. místopředsedou p. Ševčík, II. místopředsedoup.Charvát. Volby proběhly aklamací. Sekretářem pro oddíl ženské házené je zvolen p. Stanislav Pištěk. V červenci fotbalisté SK získávají první trofej - vyhrávají turnaj ve Vizovicích.

O tom, jak vážně a s jakou pečlivostí se jednalo ve výboru i o maličkostech, svědčí tento zápis ze dne 16.8.1932 - Zpráva o sportovní slavnosti na hřišti: " Bylo odhlasováno Kč 80,- na ceny pro lehkoatletické závody a 10,- Kč na trakařové závody. Na hřišti bude čepovati p. Bartík a zaplatí při odbytu 6-ti sudů po á 25 l - hudebníkům 28 sklenic piva, při dalších z každého sudu 15,- Kč. Dále navrhuje p. Kudělka, aby každý hráč si zaplatil 50 haléřů na vyprání ručníku. Pan Bartík dává k dispozici rohožku na utírání nohou".

Také v té době se pečlivě starali o rekvizity. V zápise z 20. září 1932 o tom píší: " ... vyřízena s p. Holým záležitost praní dresů - p. Holý souhlasí ... za obnos Kč 30,- dresy obou mužstev budou vyprány, menší závady zašity, boty očištěny a namazány. Mimo to bude p. Holý za obnos 5,- Kč v neděli vydávati dresy hrajícímu mužstvu a před zápasem v šatně dohlížeti, ... usneseno, aby p. Kudělka co hrající kapitán mužstva starých pánů vybral po 2,- Kčs, jelikož dresy byly odevzdány ve velmi zuboženém stavu ". Zakládá se šachový odddíl při SK, podmínkou však je, že klub nebude mít s ním žádných finančních výloh. Pro úplnost zbývá ještě dodat, že se chůze odbývaly celý rok v klubovní místnosti " U Bartíků ".

Radek Knap, duben 2004
Zdroj:
Publikace vydaná k 60-tému výročí vzniku TJ Sokol Želechovice (1931-1991), autor Stanislav Březík
Kopie zápisů SK Želechovice
Dokumenty ze Státního okresního archivu Zlín na Klečůvce
Ústní informace p. Stanislava Březíka
Zpracoval: Radek Knap

Zveřejněno 07.04.2004 v 22:15.