Historie SK Želechovice - díl I.
Průkopníci založení Sportovního klubu Želechovice nad Dřevnicí

Průkopníci založení Sportovního klubu Želechovice nad Dřevnicí

 

Pod tímto názvem jsou v pamětní knize uvedena jména:

 

D o s o u d i l      Zdeněk

K u d ě l k a       Alfons

K h a i n             Václav

Š e b í k              Ludvík

 

Zakládající členové:

 

B a r t í k            František

B o ř u t a           František

S l o v á k            František

M o t ý l              Alois

V a c u l í k         František

R o s í k              František

S t r n a d e l       Petr

P í š t ě k             Štěpán

C h a r v á t        František

P i š t ě k             Stanislav

H n i l i c a          František

W e r n e r          Emil

D o l e ž a l         Josef

M a l a n í k        Rudolf

F r a n t i š á k    František

D o s o u d i l       František

J u r á s e k          Matěj

N o v á k              Jaroslav

 

K L U B O V N Í   V L A J K A

 

Vlajka schválena jako trojúhelník s šikmými pruhy barvy černé a bílé. V horní části červenými písmeny vyznačeno    Ž    K (Sportovní klub Želechovice).

                                                   

 

Kulaté razítko klubu bylo používáno od 22.4.1931, po stranách je opis kapitálou: SPORTOVNÍ  KLUB ŽELECHOVICE N. DŘ., uprostřed je motiv čtyř konvalinek.

 

Od data 5.2.1933 se již uprostřed kulatého razítka konvalinky jako motiv nevyskytují.

 

Stanislav Březík, Lužkovice, březen 2004

Zdroj: archiv S. Březíka, Státní okresní archiv Zlín na Klečůvce

Zpracoval: Radek Knap

Vlajka SK Zelechovice.jpg
Tak vypadala klubová vlajka SK Želechovice ve 30-tých letech minulého století.
1znak SK Zelechovice.jpg
První typ kulatého razítka fotbalového klubu SK Želechovice.
2znak SK Zelechovice.jpg
Druhý typ kulatého razítka fotbalového klubu SK Želechovice.
Zveřejněno 17.03.2004 v 23:48.