Založení Sportovního klubu Želechovice
Sportovní klub Želechovice nad Dřevnicí byl založen v roce 1931. Protokol zapisovatele tehdejšího SK o první schůzi ze dne 22.4.1931 nám podává následující svědectví:
Sportovní klub Želechovice nad Dřevnicí byl založen v roce 1931

Schůzi zahájil p. Šebík, zdejší obchodník a předal slovo p. Hamelemu, předsedovi "Hameleho hanácké župy fotbalové", který objektivně vysvětlil význam a důležitost sportovních klubů. Hlavně, že nemá býti mezi členy klubů zaváděna politika a vysvětlil zvlášť důkladně, jak se toho vystříhat, co by klubu a členům jeho na cti škodilo.

Po ukončení jedno a půl hodinové řeči, ve které p. Hamele neopomenul objasnit ani jeden bod sportovního řádu, popřál našim členům v klubu mnoho zdaru a se zájmem sledoval další průběh schůze.

 

Zahájeny byly volby výboru a zvoleni byli následující pánové:

 

p. Šebík Ludvík          - předseda

p. Vařák J.                  - místopředseda I.

p. Slovák František    - místopředseda II.

p. Motýl Alois

p. Vaculík František

p. Rosík František

p. Hettner František

p. Strnadel Petr

p. Pištěk Štěpán

p. Bartík František

p. Khain Václav

 

Náhradníci:

p. Werner Emil, p. Pištěk Stanislav, p. Hnilica František, p. Fajmon

 

Revisor účtů: p. Antonín Doležel

 

Jmenovaní vesměs všichni funkce jim udělené přijali, až na p. Slováka, který se nerozhodl a neřekl své stanovisko. Pan Doležel nebyl schůze účasten. Podrobněji budou funkce rozděleny na schůzi výboru.

 

Příspěvek odhlasován 20,- Kč  ročně a jednou pro vždy zápisné 5,- Kč.

Schůze se zúčastnilo celkem 45 členů a byla skončena ve 23 hodin.

 

Ludvík Šebík                                         František Vaculík

předseda                                                 jednatel

 

V Želechovicích 22.4.1931

 

Toto je první historický zápis ze založení Sportovního klubu Želechovice. Letos je tomu již 73 let!

 

Stanislav Březík, Lužkovice, březen 2004

Zpracoval: Radek Knap

 

 

 

Luzkovicky fotbal9.jpg
Na obrázku je pan Hamele, předseda Hameleho ligy.
Zveřejněno 17.03.2004 v 23:18.