Pověst o tvrzi v Lužkovicích
Z Tvŕze vedla tajná chodba až na Lukov. Dle jiné verse končila ve sklepě ve břehu nad Kněžkútským mlýnem (Nyní nad pilou Pražanovou)...

Ozef Lipjan:
Pověsti i skutečnosti z kraje
O TVRZI V LUŽKOVICÍCH

Staříček Vrlů z čísla 32 mi vyprávěl, že od starých lidí slýchával, že na TVŔZI sú gdesi v kadi peníze a hlédá ich tam zlatá kačena. Starý Ozima zase praúval, že vídávál, jak na Tvŕzi hořéval ohének. Každů noc naň hleďával. To bylo prý v místě, kde jsou zakopané peníze.

Jednúc zaséj zbúřila jedna Lůžkovjanka celů dědinu, že na Tvŕzi je všecko v jednom ohňu. Ludé mysleli, že to tam hoří Bobalova stodola. Žádný šak si netrúfal přiblížit sa. K ránu sa ohňová záplava ztratila. Z Tvŕze vedla tajná chodba až na Lukov. Dle jiné verse končila ve sklepě ve břehu nad Kněžkútským mlýnem (Nyní nad pilou Pražanovou). Však také když se v tom sklepě zaklepá na zadní stěnu, duní to, jako by za ní byla prázdná prostora.

Prameny:
Podřevnicko; číslo 6/1948; ročník IV; (str. 85-86)
Zpracoval: Radek Knap

chodba
Údajné vyústění tajné chodby z Tvrze - nachází se ve břehu v lese kousek od mostku přes Vratišovský potok (blízko bývalého skladu POTRAVIN).
Zveřejněno 19.07.2003 v 16:16.