Rychlostní komunikace R69 - nové informace
V souladu s dlouhodobým záměrem sdružení po doporučení paní senátorky PaedDr. Aleny Gajdůškové, byli zástupci SZL a reprezentanti Želechovic ...

V souladu s dlouhodobým záměrem sdružení po doporučení paní senátorky PaedDr. Aleny Gajdůškové, byli zástupci SZL a reprezentanti Želechovic (Ing.Babík, pan Bobál, Ing Javora, Mgr.Kalenda, paní Knapová, pan Rosík), přijati dne 16.1. náměstkem hejtmana Ing. Jaroslavem Drozdou, který je zodpovědný za rozvoj komunikací našeho kraje.

V úvodu jednání jsme seznámili pana Ing. Drozdu s názory SZL na rychlostní komunikaci R 69. V další části jednání jsme byli informováni o dlouhodobých záměrech kraje v oblasti dopravy. Závěry jednání jsou pro občany naší lokality velmi důležité, proto je dále zveřejňujeme:

1. Napojení kraje na dálkovou dopravní síť republiky a Evropy je podmínkou rozvoje kraje.

2. Zájmem kraje není vést našim údolím rychlostní komunikaci (R 69).

3. Trasa rychlostní komunikace je v záměru kraje vedena v koridoru původně schváleném vládou (Hulín - Fryšták s vyústěním pod Slušovicemi - Lideč), zde byla potvrzena naše hypotéza, že rychlostní komunikace je páteřní východní spojnicí na Slovensko a dále na Ukrajinu.

4. Termíny výstavby jsou v současné době stanoveny ve dvou etapách a to první etapa Hulín po Fryšták, která je schválena vládou, v závěru tohoto desetiletí (2007-9). Druhá etapa Fryšták – Lípa- Lideč a dále na východ, by měla být budována asi s dvouletým zpožděním. Na naši žádost Ing. Drozda přislíbil v rámci svých možností maximálně přiblížit časově termíny výstavby obou etap, zejména úseku Fryšták -Lípa. Důvodem naší snahy je fakt, že po dobu výstavby druhé etapy rychlostní komunikace, bude zvýšeno zatížení stávající komunikace vedoucí přes Želechovice.

5. Z tohoto důvodu je plánováno vybudování zkratky (obchvat přes Zálešnou) od Kauflandu, kolem nemocnice k Lidlu a rozšíření komunikace Zlín –Vizovice. Rozhodování o této komunikaci přísluší do pravomocí kraje. V žádném případě není plánováno její využití pro dálkovou dopravu.

6. Problematika městských ( místních komunikací ), které financuje město, je v pravomoci města.

7. Ing. Jaroslav Drozd navrhl stálé spojení a spolupráci, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním.

Lužkovice, dne 10.2. 2004

Schváleno výborem SZL
Ing. Evžen Babík
předseda SZL

Zveřejněno 17.02.2004 v 20:00.