Odpověď náměstka Landsfelda na náš dopis k plánovanému multifunkčnímu objektu.
Náměstek Landsfeld nám odpověděl na dopis – „multifunkční“ budova je podle něj vyhovující.
Vážení občané,

v tomto příspěvku - SZZL napsalo dopis náměstkovi Landsfeldovi na město Zlín - jsme Vás informovali o dopisu, který jsme zaslali náměstkovi Landsfeldovi s našimi připomínkami k tzv. „multifunkční“ budově. Adresátem našeho dopisu byl proto, že měl v kompetenci společnost Nemovitosti města Zlína, s. r. o., která má budovu stavět a také proto, že je ekonomickým náměstkem.

Měli jsme za to, že by mu mělo na účelném využití peněz nás občanů města záležet. Přestože naše připomínky ke studii budovy byly věcné, odpověděl nám, že postup projednání studie považuje za standardní a Rada města Zlína má projekt za vyhovující.

Jeho vyjádření je pro nás velkým zklamáním, neboť se odmítl zabývat připomínkami nás občanů, kterým má objekt sloužit.

Na tento dopis za SZZL reagoval Jiří Přemyslovský dopisem, který dne 10.12.2018 podal na podatelnu radnice. Dopis je v dalším příspěvku.

Nenechejte si zkazit tímto přehlíživým názorem radního, krásné adventní dny.

Výbor SZZL

Odpověď násměstka Landsfelda na náš dopisZveřejněno 11.12.2018 v 09:08.