Polyfunkční dům v Lužkovicích - jak to vidí ing. arch. Ivan Havlíček
Přinášíme Vám názor Lužkovjana – ing. arch. Ivana Havlíčka, na stavbu tzv. polyfunkční budovy.

Vážení občané,

přinášíme Vám názor Lužkovjana – ing. arch. Ivana Havlíčka, na stavbu tzv. polyfunkční budovy.

Je to jasný a srozumitelný názor odborníka, který už za sebou stavbu podobné stavby má a tedy ví, o čem je řeč.
Díky těmto slovům si můžete sami udělat názor, jestli je současný návrh pro Lužkovjany skutečně dostačující anebo by stálo za to, věnovat mu větší pozornost.

Evžen Babík, předseda SZZL

...

Polyfunkční dům v Lužkovicích – jak to vidím já


Z posledního Lužkovického zpravodaje, číslo 18 ze září tohoto roku, jsem se teprve dozvěděl, že o stavbě “polyfunkčního domu” v Lužkovicích se zastupitelstvo MMZ rozhodovalo s konkrétním výsledkem už v roce 2013. Netušil jsem dosud, že následné kroky zastupitelstva, potažmo majetkového odboru, mohly být (a obávám se, že stále jsou) tak nekompetentní a diletantské. Ze všeho toho textu jsem vyčetl, že jediným záměrem, který v celé věci KMČ sledovala, bylo prodat městu parcelu, která je jinak víceméně k ničemu. Což se povedlo a v tom případě se dál už musí všichni, kteří se na tomto obchodu podíleli, utvrzovat jen v tom, že všechno je v pořádku a že na nás nikdo nemá. Myslím si ale, že z hlediska zájmu většiny Lužkovjanů to v pořádku není.

Odbočím – místní senioři mne kdysi na jaře požádali, abych se podíval na “studii” polyfunkčního domu a sdělil jim, co si o tom myslím.

Napsal jsem tehdy (22. 4. 2018) tohle:

Dobrý večer,
1) netuším, kdo to nakreslil a ani by mne to nemělo zajímat,
2) nerozumím tomu, proč se dům nazývá polyfunkčním, když jde evidentně z dispozice jen o funkci jednu: shromáždit u stolků nějaké lidi, kteří zde budou mít možnost jít na několik záchodů. Nic jiného se tam dělat nedá. Navíc není jasné, odkud se ti lidé do sálu dostanou. V každém dobře udělaném divadle je krom hlediště také velikostně odpovídající předsálí. Zde nic takového. Pouze nudloidní chodby, nedostatečné technické zázemí. Prostorově by vše, co se zde funkčně v místnostech nabízí, mělo odehrávat na zhruba dvojnásobné podlahové ploše. V prvním ročníku na škole, kterou jsem kdysi vystudoval, by mne za tohle vyhodili.
3) Vám by se líbila taková stodola na návsi?
4) Co se moderní (současné) architektury týče, která má funkčně blízko tomu, co se zde jen názvem předstírá, bych doporučoval navštívit kapli Sv. Václava v Sazovicích. Možná by bylo dobré se zaměřit na možnosti, ne jen splnění nějakého pionýrského slibu. Moc netuším, proč bych se tím měl dále zabývat.
Zdravím a děkuji za informaci.
S architekturou to nemá společného snad nic, pokud nebudu trvat na stavebním materiálu,
Ivan Havlíček

Bohužel letos 16. srpna jsem v Lužkovicích nebyl a na schůzi, která se polyfunkčního domu týkala, jsem se tak nedostal. Nicméně jsem si až do přečtení zářijového Lužkovického zpravodaje myslel, že taková konina je už dávno někde za horizontem událostí a že tu pitomost nemůže přeci nikdo soudný myslet vážně. Jak naivní jsem byl. Když bych velmi hypoteticky uvažoval o úloze vytvořit kdekoliv tak náročnou stavbu, tak dle mých zkušeností by postup jejího řešení měl být následující:

1) Nutný výběr místa z několika variant, který je podložen pečlivě specifikovaným stavebním programem, zejména pak jeho kvantifikací. Stavebním programem je nutno bezpodmínečně začít vždy. V této fázi je nutno vědět jak velký by dům a okolní volné a služebné plochy měly být. Teprve porovnáním takovýchto údajů s vědomím kapacity objektu je možno rozhodnout, jak velkou parcelu a s jakými náležitostmi (připojení na inženýrské sítě, dopravní napojení apod.) bude stavební program vyžadovat.

2) Posuzování možných stavebních míst, popř. i potenciálně rekonstruovatelných objektů z různých hledisek jako je např. dostupnost získání od současných majitelů, realizační náklady rozdílných technických řešení na různých parcelách, vlivy na okolí apod.

3) Zvolení “optimální” varianty stavebního místa, které je podloženo argumenty výše vyšetřovanými.

4) Koupě pozemku či budovy určené k rekonstrukci.

5) Dopracování studie a následné projektové dokumentace pro konkrétní stavební místo.

6) Realizace, uvedení do provozu a nakonec užívání stavby.

Z textu, nad kterým jsem v září nevěřícně kroutil hlavou, ale vyplývá, že v prvé řadě bylo nutno koupit pozemek a teprve pak se zabývat tím, jak velká stavba se na něj vejde. Což je neskutečně zvrhlé plýtvání penězi daňových poplatníků. Tento postup ve mně proto vyvolává dojem diletantství a kolektivní nezodpovědnosti. Netuším, zda byl někdo z těch, jimž by dům měl sloužit, dříve přizván k formulování stavebního programu či tak něco. Studii, kterou jsem v dubnu e-mailem obdržel, jsem po stránce autorství identifikovat nedokázal. Bohužel je mně jasné, že i tak oškubaný stavební program, jaký je zmiňovaný ve Zpravodaji, by si vyžádal nejméně dvojnásobnou zastavěnou plochu, než jakou zabírá půdorys uvedený na přiloženém plánku, a alespoň stejně tak velkou plochu okolní nezastavěné vlastní parcely. Jelikož objekt by měl sloužit z podstatné míry také seniorům, nelze počítat s tím, že chybějící zastavitelná parcelní plocha by se dala kompenzovat nastavěním domu na několik podlaží. Shromažďovací sál, který by měl být s ohledem na počet obyvatel Lužkovic navržen na cca 150 ÷ 200 osob, nelze poskládat na tři patra.

Jsem autorem mimo jiných staveb také rekonstruované sokolovny v Lípě, jejíž stavební program se připravoval skoro devět roků. Na základě této zkušenosti si dovedu dobře odhadnout, jaké nároky by měl skutečně polyfunkční dům v obci velikostí srovnatelné s Lužkovicemi splňovat. A současně si také uvědomuji, co vše ještě bude muset být bráno v potaz, než se takto komplikovaný stavební program začne realizovat, aby to celé mělo nakonec smysl a bylo to Lužkovjanům co nejužitečnější. Stavba domu tohoto druhu by měla zohledňovat potřeby co možná největšího počtu místních obyvatel a měla by svým uspořádáním a prostorovými nároky předjímat budoucnost místního veřejného života. Projekt, který se zatím za zády většiny místních obyvatel připravuje, vůbec nezohledňuje žádné jejich výhrady ani připomínky. Pokud se ale nakonec úzké skupince zaangažovaných podaří dotlačit tento nesmysl až do realizace i přes odpor většiny místních, kteří se s tímto záměrem byli ochotni zodpovědně seznámit, půjde na dlouhá léta o jednu velkou promarněnou šanci a zbytečně promrhané veřejné prostředky.

ing. arch. Ivan Havlíček
Lužkovice 29. října 2018

Polyfunkční dům v Lužkovicích - jak to vidím já (pdf)


Zveřejněno 05.12.2018 v 10:09.