KMČ v Lužkovicích v červenci zanikla
Komise městské části Lužkovice bude ustavována zcela znovu.

Vážení občané,

ptáte se nás, proč říkáme o Komisi místní části (KMČ), že je bývalá. Zde je odpověď:
KMČ se řídí statutem, který schválilo zastupitelstvo města Zlína.

Tento statut je dostupný na tomto odkazu:

Statut komisí městských částí


Podle čl. II bod 10 platného statutu KMČ„..komise zanikají, nesejdou-li se po dobu delší než 3 měsíce.“ Vzhledem k tomu, že poslední zasedání KMČ se jednalo dne 12. 4. 2018, pak KMČ zanikla již v červenci. Tedy i setkání svolané bývalými členy KMČ v srpnu, již vlastně nebylo možné považovat ani za jednání KMČ.

KMČ bude tedy ustavována zcela znovu.

Tolik tedy na vysvětlenou k zániku KMČ v Lužkovicích.

Mějte hezké dny.

SZZL

Zveřejněno 26.10.2018 v 20:56.