Pozvánka na Výroční členskou schůzi SZZL
Vážení občané, výbor SZZL Vás zve na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 18. března 2016 od 18 hodin v hospůdce na hřišti.
Na programu bude:

1. Zahájení, volba orgánů schůze.
2. Schválení stanov.
3. Schválení změn v orgánech sdružení.
4. Schválení hospodaření za roky 2014 a 2015.
5. Informace o silnici, kulturních akcích, výhledu činnosti, náměty na činnost.
6. Různé.

Občerstvení zajištěno.

Za výbor SZZL srdečně zve Ing. Evžen Babík
Zveřejněno 11.03.2016 v 12:54.