Poděkování pořadatelům a sponzorům dětského dne v Lužkovicích 2015
Vedení FK Lužkovice - Želechovice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli významnou měrou k úspěšnému průběhu letošního dětského dne.
Byli to zejména firmy ENAPO a Břeclavský pivovar, dále pak Magistrát města Zlína, obec Želechovice a Standa Ševčík.

Děkujeme také všem účinkujícím, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, svými krásnými vystoupeními obohatili program Dětského dne a udělali tak přítomným dětem radost.

Výbor FK pak také děkuje těm svým členům a ostatním dobrovolníkům, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu Dětského dne.

Děkujeme však také všem rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům, kteří svou návštěvou a příspěvkem podpořili činnost našeho fotbalového klubu.

Za vedení FK Lužkovice - Želechovice, Jiří Jurčák, předseda.
Zveřejněno 03.07.2015 v 12:30.