Stavění a kácení májky 2015 v Lužkovicích
Vážení občané Lužkovic, dne 1.5.2015 proběhl slet čarodějnic ve sportovním areálu FK Lužkovice – Želechovice, kde si následně děti ozdobily a postavily májku.
Přestože bylo počasí velmi nepříznivé, našlo si cestu za námi mnoho dětí a dospělých. Všechny děti, které za námi přišly, ať už v maskách, nebo bez nich, byly odměněny sladkostmi a možnosti opečení špekáčků, což uvítali všichni přítomní. Měsíc utekl jako voda a v pátek 29.5 proběhlo kácení, kde samozřejmě nemohly chybět děti, které si májku pokácely za dohledu nás hasičů. Počasí se nám tentokrát vydařilo a bylo to vidět i na účasti. Po shození májky následovalo zapálení táboráku a opékání špekáčků. Zúčastněné děti byly opět podarovány sladkostmi, což některé velmi příjemně překvapilo.

Na závěr bychom rádi poděkovali FK Lužkovice-Želechovice za možnost uspořádání akce v jejich areálu a také městu Zlín za finanční příspěvek.

Za SDH Lužkovice

Michal Úšela

Fotogalerie - stavění a kácení májky 2015
Zveřejněno 01.06.2015 v 14:48.