Roznášení Betlémského světla 2014
Jako každoročně jsme se v předvánočním čase setkali se spoluobčany při tradičním roznášení Betlémského světla.
Letos se tato obnovená tradice konala již po osmnácté. U čaje, cukroví a svařeného vína jsme si poslechli krátké vystoupení dětí, popovídali si se sousedy a odnesli si domů, jako symbol přicházejících vánoc, společně s Betlémským světlem i klidnou, a přátelskou náladu.

Děkujeme tímto všem, kteří se svou účastí i přáním pěkných vánoc přidali k této tradiční akci. Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří přinesli k ochutnání něco z napečeného vánočního cukroví.

Dovolte mi tímto, za Sdružení za zdravé Lužkovice, znovu všem popřát pěkné vánoční svátky a úspěšné vykročení do roku 2015.

Za SZZL

Jiří Přemyslovský
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Zveřejněno 02.01.2015 v 09:06.