Zápis z VČS Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice za rok 2013
Dne 5.1. 2014 večer se v hospůdce Sportklub na fotbalovém hřišti v Lužkovicích konala Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice. Níže se zájemci mohou seznámit se zápisem o činnosti našeho sboru za uplynulý rok, který vyhotovil odstupující starosta sboru br. František Vodička.
Zveřejněno 07.01.2014 v 20:39.