Lužkovické hody - Vodění barana 2013 slovem i obrazem
V sobotu 19. října 2013 se uskutečnil třetí ročník vodění barana v Lužkovicích.
Počasí nám přálo jako každý rok a tak jsme vyrazili z dílny Libora Jančíka, který nám i pro tentokrát zajistil azyl, za což mu velmi děkujeme a věříme, že to byl poslední rok, kdy jsme obsadili jeho stolářskou dílnu, jelikož město Zlín odkoupilo v září tohoto roku RD č.p.117 po panu Matůšovi a měl by sloužit jako hasičský dům. Předání objektu městu Zlín proběhlo 2.10. za účasti majitele, hasičů z Lužkovic, zástupce Komise místní části a zástupce MMZ. V tuto chvíli probíhá vyřizování potřebných povolení k rekonstrukci. Věřme tedy, že další ročník vodění barana odstartujeme již z rekonstruované zbrojnice.

Hlavní podstatou tradice je zvát občany a prodávat lístky na Hodovou zábavu. Jelikož místní část Lužkovice dosud nemá prostory ke konání společenských akcí, vybírali jsme během akce dobrovolný příspěvek na činnost hasičů v Lužkovicích.

Za doprovodu kapely Trnovjanka jsme vyšli s baranem, kterého nám zapůjčil p. Novák z Jaroslavic. K průvodu se k nám přidávali lidé, kteří tak využili hezkého počasí k procházce s dětmi.

Výtěžek této dobrovolné sbírky, který nás příjemně překvapil, činil 9.935,- Kč. Celou vybranou částku Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice použil na nákup dvou nových vycházkových uniforem.

Tímto bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří nám přispěli.

Akce se uskutečnila za podpory Sdružení za zdravé Lužkovice a Komise místní části v Lužkovicích.

Michal Úšela, Lužkovice, říjen 2013

Na níže uvedených odkazech sou umístěny dvě fotogalerie. Autorem první je Michal a druhé Radek Knap.

Fotogalerie - Vodění barana 2013 - I.

Fotogalerie - Vodění barana 2013 - II.
Zveřejněno 23.10.2013 v 13:05.