Zápis z VČS Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice za rok 2012
Dne 4.1. 2013 večer se v hospůdce Sportklub na fotbalovém hřišti v Lužkovicích konala Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice. Níže se zájemci mohou seznámit se zápisem o činnosti našeho sboru za uplynulý rok, který vyhotovil starosta sboru br. František Vodička.

Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice - Zlín

 

Výroční členská schůze za rok 2012 – zápis

Přítomno: 15 členů, 17 hostů

Místo konání: Sportklub hřiště – Lužkovice

Datum konání: 4. ledna 2013

Program:

-            Zahájení a uvítání hostů

-            zpráva starosty o činnosti

-            zpráva velitele o činnosti

-            volby výboru SDH

-            plán práce na příští rok

-            diskuse, příspěvky, ostatní

-            závěr

Minuta ticha za zemřelé bratry : nikdo nezemřel

Hosté:

·       br. Vít Bláha OSH Zlín

·       br. Radek Špendlík SDH Želechovice nad Dřevnicí

·       sestra Markéta Slováková a br. Opluštil SDH Lípa nad Dřevnicí

·       br.Tomáš Ventrča SDH Želechovice nad Dřevnicí Paseky

·       br. Karel Paták SDH Klečůvka

·       Jaromír Bystroň – proviantní zásobování

·       Libor Jančík za Zdravé Lužkovice

·       Jiří Jurčák za fotbalisty a komisi

·       Zdeněk Richtr za fotbalisty

·       Josef Kaška za fotbalisty

 

 

 

Hlavní činnosti hasičského sboru:

1.   Zásahy u požárů, povodně:

Svatý Florián nás tak ochraňoval, že jsme nemuseli zasahovat u ohně, povodní ani u jiných přírodních katastrof.

2.   Námětové cvičení:

 

Pouť na Petra a Pavla Želechovice 1.7.2012

 

3.   Soutěže požárního sportu 2012:

 

-         Soutěž Paseky, 4.8. 2012

-         Okrsková soutěž Klečůvka 12.5.2012

-         Soutěž Klečůvka 2.6.2012

-         Soutěž domácí v Lužkovicích 11.8.2012

-         Soutěž Lípa 14.7. 2012

-         Soutěž Ostrata 28.7.2012

-         Soutěž Želechovice 18.8.2012

-         Soutěž primátorská Louky 26.5. 2012

Velká pochvala pro br. Stanislava Lišku st., který se zúčastnil jako jediný všech soutěží

Mnoho hodin bylo odpracováno na přípravě soutěží a údržbě techniky pro soutěže.

4.   Údržba techniky, zbrojnice a vodních zdrojů:

 

-         údržba vozidla Avie

-         údržba požárních stříkaček

-         údržba čerpadel

-         údržba zbrojnice

-         čerpání a čištění studní a vodních zdrojů

-         příprava auta na technické prohlídky

-         fasování nových věcí

-         inventura techniky majetku MMZ

-         stěhování techniky kvůli opravám zbrojnice

-         praní hadic, sušení

 

 

 

 

Celkem bylo odpracováno 950 hodin ve prospěch místní části Lužkovice

 

5.   Brigády, společenské akce:

-         sběr železného šrotu 14.4.2012

-         Oslavy 10 let Fokusu 17, 18,19,20.5.2012

-         pomoc při pořádání pivních slavností spolu s FK Lužkovice 26-29..7.2012

-         zabijačka 4.2.2012

-         opékání špekáčků na staré myslivecké chatě

-         dětský den

-         kácení máje

-         fašank

-         vodění berana na hody 20.10.2012 z výtěžku se zakoupily 2 nové vycházkové uniformy

-         žehnání kříže na dědině 6.10.2012

-         31.8.2012 rally Barum – Pindula

-         hasičské závody doma – příprava 11.8.2012 5 dní

-         ozdravný pobyt Lučina v Bílých Karpatech 4 dny – velmi vydařený

6.   Školení řidičů

 

7.   Schůzovní činnost:

 

Okrsková výroční schůze a průběžné schůze okresu, okrsku a sboru

 

 

Fakta o zbrojnici:

Stále jsme v nájmu u pana Matúše, jedna s na městě o odkoupení tohoto domu.

Prostory zbrojnice jsou nadále nevyhovující.

O situaci podal podrobné vysvětlení Jiří Jurčák

 

JPO 5 SDH Lužkovice:

Velitel – Milan Paták

Členové: Stanislav Liška, Martin Ušela, Michal Úšela, Tomáš Úšela, Jakub Schuster Pavel Kopec, Pavel Filka ,Tomáš Bartek, Stanislav Číž, Martin Ždanov, Ondřej Kmenta, Stanislav Liška ml, Radim Ušela, Petr Očadlík

Ve volbách byli zvoleni:

Výbor:

Starosta - Vodička František

Velitel - Paták Milan

Pokladník - Liška Stanislav

Správce - Filka Pavel

 

Příjemné témata:

Po oficiální části byl podáván pečený kanec se zelím, měkký chléb, pivo a slivovice.

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, svatý Florián nechť nás ochraňuje.

Schůze se v klidu rozešla nad ránem .

V Lužkovicích dne 5.1.2013

Zapsal starosta František Vodička

 

 


Fotogalerie je umístěna na následujícím odkazu:

Fotogalerie z VČS Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice za rok 2012

Zveřejněno 09.01.2013 v 15:54.