Lužkovické hody 2012, vodění barana - fotogalerie
V sobotu 20.10.2012 se uskutečnil druhý ročník vodění barana v Lužkovicích.
Počasí nám přálo a tak jsme vyrazili z dílny Libora Jančíka, který nám i pro tentokrát zajistil azyl, za což mu velmi děkujeme. Hlavní podstatou tradice je zvát občany a prodávat lístky na hodovou zábavu. Jelikož místní část Lužkovice dosud nemá prostory ke konání společenských akcí, vybírali jsme během akce dobrovolný příspěvek na činnost hasičů v Lužkovicích.

Za doprovodu kapely Trnovjanka jsme vyšli s baranem, kterého nám zapůjčil p. Novák z Jaroslavic. Ve vodění barana se osvědčil loňský rok bratr Pavel Kopec, který má nejspíš s barany velkou zkušenost, a tak dostal příležitost i letos. Musím uznat, že si spolu po cestě velmi rozuměli. K průvodu se k nám přidávali lidé, kteří tak využili hezkého počasí k procházce s dětmi.

Výtěžek této dobrovolné sbírky, který nás příjemně překvapil, činil 10.356,- Kč. Celou vybranou částku Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice použil na nákup dvou nových vycházkových uniforem.

Tímto bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří nám přispěli.

V krátkém zhodnocení této hodové tradice můžeme říci, že letošní vodění barana bylo zdařilejší, jak v minulém roce a věřme, že tento trend přinejmenším udržíme.

Akce se uskutečnila za podpory Sdružení za zdravé Lužkovice a Komise místní části v Lužkovicích.

Text a foto Michal Úšela, SDH Lužkovice

Fotogalerie je umístěna na následujícím odkazu:

Lužkovické hody 2011, vodění barana - fotogalerie

Zveřejněno 23.10.2012 v 19:09.