Zápis z VČS Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice za rok 2011
Dne 7.1. 2012 večer se v hospůdce Sportklub na fotbalovém hřišti v Lužkovicích konala Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice. Níže se zájemci mohou seznámit se zápisem o činnosti našeho sboru za uplynulý rok, který vyhotovil starosta sboru br. František Vodička.

Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice - Zlín

 

Výroční členská schůze za rok 2011 – zápis

Přítomno: 25 členů, 17 hostů

Místo konání: Sportklub hřiště – Lužkovice

Datum konání: 7. ledna 2012

Program:

-            Zahájení a uvítání hostů

-            zpráva starosty o činnosti

-            zpráva velitele o činnosti

-            zpráva pokladníka, stav pokladny

-            plán práce na příští rok

-            diskuse, příspěvek Sdružení za zdravé Lužkovice, ostatní

-            závěr

Minuta ticha za zemřelé bratry : Josef Ždanov, Josef Šarman / Stacho /, Josef Šarman

/ Haryk /, kteří byli činní v dřívějších dobách

Hosté:

·       sestra plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D., ředitelka HZS Zlínského kraje s manželem

·       br. Vladislav Žitný – velitel okrsku č. 8

·       br. Ladislav Ordelt – starosta okrsku č. 8

·       br. Vít Bláha OSH Zlín

·       Bohumil Bobál Sdružení za zdravé Lužkovice

·       se. Marie Čechová a br. Michal Lavička SDH Jaroslavice

·       br. Radek Špendlík SDH Želechovice nad Dřevnicí

·       se. Markéta Slováková a br. Opluštil SDH Lípa nad Dřevnicí

·       br. Petr Krajča, Tomáš Ventrča a Martin Paták SDH Želechovice nad Dřevnicí Paseky

·       br. Karel Paták SDH Klečůvka

·       Radim Masařík Fotbalisti Lužkovice

·       Mgr. Štauderová Eva (zastupitelka města Zlína) s manželem

 

 

Hlavní činnosti hasičského sboru:

1.   Zásahy u požárů, povodně:

Červen 1. a 2.7. 2011 - po vydatných deštích se rozvodnila řeka Dřevnice. Osvědčilo se hlášení krizového štábu rozhlasem občané byli v předstihu varování. Technický zásah pod vedením velitele. Vysoce odborný zásah. Pro zaplavení hřiště byla zrušena soutěž a oslavy 120 let SDH.

15. a 16. 8.2011 – průtrž mračen nad Lužkovicemi, voda přišla na náves z Novinového potoka a na Zádědinu úvozovou cestou od Svaté trojice. Zaplaveny sklepy, garáže, poškozené statiky domů. Obrovské množství naplavenin. Tak tak, že se podařila Avie nastartovat a ujet od hasičárny. Bahno a voda nevynechala ani pronajatou zbrojnici.

2.   Námětové cvičení:

 

Pouť na Petra a Pavla Želechovice 26.6.2011 a účast na oslavách 650 let

Obce Želechovice nad Dřevnicí

 

3.   Soutěže požárního sportu 2011:

 

-         Okrsková soutěž Paseky, 6.8. 2011

-         Okrsková soutěž Klečůvka 14.5.2011

-         Soutěž Klečůvka 28.5.2011

-         Soutěž domácí v Lužkovicích 10.9.2011 + zábava oslavy

-         Soutěž Lípa 9.7. 2011

-         Soutěž Ostrata 23.7.2011

-         Soutěž Želechovice 20.8.2011

-         Soutěž primátorská v Lhotka, 4.6. 2011

Mnoho hodin bylo odpracováno na přípravě soutěží a údržbě techniky pro soutěže.

4.   Údržba techniky, zbrojnice a vodních zdrojů:

 

-         údržba vozidla Avie

-         údržba požárních stříkaček

-         údržba čerpadel

-         údržba zbrojnice

-         čerpání a čištění studní a vodních zdrojů

-         příprava auta na technické prohlídky

-         fasování nových věcí

-         inventura techniky majetku MMZ

-         stěhování techniky kvůli opravám zbrojnice

-         příprava techniky a staré techniky k oslavám, vypůjčení historické techniky, výstava

-         praní hadic, sušení

-         obnova historické výzbroje (helmy a sekyrky)

-         zakoupení a upravení nové kádě k hasičskému sportu

Celkem bylo odpracováno 891 hodin ve prospěch místní části Lužkovice

 

5.   Brigády, společenské akce:

-         sběr železného šrotu 7.4, a 9.4.2011

-         opékání špekáčků na staré myslivecké boudě 19.2.2011

-         pomoc při pořádání pivních slavností spolu s FK Lužkovice 30.7.2011

-         zabijačka 22.1.2011

-         sečení trávy na hřišti k oslavám

-         stavění máje, pálení čarodějnic 30.4.2011

-         fašank 5.3.2011

-         vodění berana na hody 15.10.2011

-         oslavy založení sboru dobrovolných hasičů v Lužkovicích (120 let)

-         oženil se br. Michal Ušela

6.   Školení řidičů

 

7.   Schůzovní činnost:

 

Okrsková výroční schůze a průběžné schůze okresu, okrsku a sboru

 

 

Fakta o zbrojnici:

1.4.2009 jsme se direktivně museli přestěhovat do prostor rodinného domu pana Matůše Na Gruntech číslo 117 z původních 95 m čtverečních temperovaných prostor s tekoucí vodou do nevyhovujících 27 m čtverečních bez topení a vody, dále bez soc. zázemí, kde prostory nevyhovují normám pro požární zbrojnici a kde ani není změněn účel využití obytných prostor k využití na požární zbrojnici.

Konečně jsme dostali slíbené auto Avie po SDH Malenovice, ve zbrojnici proběhly stavební úpravy prováděné majitelem domu.

Zásahové auto Š 1203 bylo odevzdáno městu zpět, konečně jsme se té ostudy zbavili.

Byli jsme také panem Matůšem vyhazováni ze zbrojnice, ale město sjednalo nájem na další období…...

Prostory zbrojnice jsou nadále nevyhovující.

JPO 5 SDH Lužkovice:

Velitel – Milan Paták

Členové: Stanislav Liška, Martin Ušela, Michal Úšela, Tomáš Úšela, Jakub Schuster Pavel Kopec, Pavel Filka ,Tomáš Bartek, Stanislav Číž, Martin Ždanov, Ondřej Kmenta, Stanislav Liška ml, Radim Ušela, Petr Očadlík

V předloňských volbách byli zvoleni:

Výbor:

Starosta - Vodička František

Velitel - Paták Milan

Pokladník - Liška Stanislav

Správce - Filka Pavel

Tento výbor dále pokračuje.

Příjemné témata:

Po oficiální části bylo podáváno pečené maso se zelím, měkký chléb, pivo a slivovice.

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, svatý Florián nechť nás ochraňuje.

Schůze se v klidu rozešla nad ránem .

V Lužkovicích dne 8.1.2012

Zapsal starosta František Vodička

 

 

Foto: Pavel Kopec
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
Zveřejněno 15.01.2012 v 11:25.