Informace pro příznivce FK Lužkovice
Vážení příznivci našeho klubu, níže najdete bližší informace...
1.Sportovní výsledky

Mužstvo A - sestupuje z 1 A.třídy do 1 B. třídy do skupiny B, v nadcházejícím ročníku bude hrát s mužstvy: Hulín, Březnice Fryšták, Kelč, Kostelec u Hol, Louky, Lubná, Malenovice, Míškovice, Tečovice, Těsnovice, Otrokovice, Zborovice.

Mužstvo B – pokračuje v IV.třídě

Dorost – je spojený s mužstvem Veselé. Podzimní část odehraje na hřišti Veselé a jarní část na našem hřišti v Lužkovicích.

Žáci - budou hrát okresní soutěž.

Přípravky – bez soutěží pouze budou hrát turnaje.

Zahájení soutěží 7.8 2011.

2. Kulturní akce

Hlavní naše akce 30.7 2011 Pivní slavnosti.

3.9 2011 Výročí fotbalu v Želechovicích.

3. Hospodářská činnost
Od srpna 2011 je naplánovaná oprava kabin v areálu FK Lužkovice / výměna oken, střechy, dlažeb /.

4.Výkonný výbor

Výkonný výbor zasedá pravidelně 1x měsíčně, zpravidla každé poslední úterý v měsíci. / 19.7 , 30.8 , 20.9 , 25.10 , 29.11 ,13.12 /.

Každé pondělí od 20,00 hodin je na hřišti přítomen člen výboru ( od 1.5 – 31.9 ).

Každý pátek během soutěží zasedá sportovní úsek.

4.Závěr

Výkonný výbor přeje všem příznivcům klidné dovolené.

Předseda FK Lužkovice Zd.Mařík

Informaci zaslal Jirka Ždanov
Zveřejněno 17.07.2011 v 20:48.