Slavný lužkovický rodák - Monsignor František Bobál
Famous native of Luzkovice - Monsignor Francis Bobal
Při pátrání po historických pramenech o obci Lužkovice, jsem náhodou narazil na internetové adrese...

Slavný lužkovický rodák

Při pátrání po historických pramenech o obci Lužkovice, jsem náhodou narazil na internetové adrese: Catholics - Czechs in Nebrasca na jméno Monsignor Francis Bobal, který se roku 1845 narodil v Lužkovicích na Moravě a zemřel roku 1927 v Chicagu. Protože se jednalo o výše postaveného člověka v katolické církvi v USA a navíc se toto příjmení v naší obci hojně vyskytuje, tušil jsem správně, že se určitě v Lužkovicích najde někdo, kdo o něm někdy slyšel vyprávět od svých příbuzných, prarodičů, nebo rodičů. Shodou okolností jsem nedávno v místním Sport-klubu (místní restaurace na fotbalovém hřišti) potkal Josefa Bobála ml. (klempíře), který mně potvrdil, že tuto informaci již slyšel od svého dnes již zemřelého otce. Dále jsem se od něj dozvěděl, že má ještě někde doma uschovány jeho originální fotografie, které mně posléze dodal. Jedná se o dvě velmi zachovalé fotografie formátu 10 x 14 cm. Dnes již nelze přesně zjistit, kdy byly pořízeny, dá se však předpokládat, že mohou být staré 90 - 100 let. Jediné co lze přesně zjistit, je to, že fotografie byly zhotoveny v Chicagu u firmy ATLAS STUDIO ( na zadní straně fotografií je ještě trochu čitelné kulaté razítko firmy, která fotografie zhotovila).

Zde je tedy anglický výňatek textu, který stručně popisuje životní osudy Monsignora Františka Bobála a pod ním je uveden jeho český překlad:

" The first resident priest in Nebraska was Rev. later Monsignor Francis Bobal, although he did not have a Czech parish, for he was assigned to Plattsmouth in 1872, when there were no such parishes. Later he was assigned to St. Philomena's Cathedral in Omaha, and still later to Falls City, where his health failed and in 1876 he left our state. Monsignor Bobal was born September 16, 1845, in Luzkovice, Moravia, was ordained in Louvain, Belgium, in 1871, and in the latter part of that year came to Omaha. While in Nebraska he did missionary work among the scattered people, together with Rev. Francis Sulak, who was a missionary here altogether, not being connected with any parish. Rev. Bobal died in Chicago, Ill., December 20, 1927. "

Prvním místním usazeným knězem v Nebrasce byl Reverend později Monsignore František Bobál. V roce 1872 byl přidělen do Plattsmouth a to přesto, že zde nebyla žádná česká farnost. Později byl přeložen do Katedrály St. Philomény v Omaze a následovně do Falls City, kde onemocněl. V roce 1876 opustil stát Omaha. Monsignore Bobal se narodil 16.9.1845 v Lužkovicích na Moravě. Byl vysvěcen v belgické Louvain v roce 1871. Ještě v tom samém roce přijel do Omahy. V Nebrasce pracoval jako misionář mezi izolovanými lidskými komunitami společně s Reverendem Františkem Šulákem, jenž zde byl skutečným misionářem, bez spojení s jakoukoli farností. Reverend Bobál zemřel v Chicagu 20.12.1927.

Být knězem bylo vždy velkou poctou jak pro jeho rodinu, tak i obec z níž dotyčný pocházel. Uvážíme-li, že tento člověk byl vysvědcen na kněze v Louvain v Belgii a posléze skončil svoji životní pouť v Americe, musel být neobyčejně vzdělán. Musel umět kromě svého mateřského jazyka, německy, francouzsky i anglicky. Taktéž jeho misijní činnost musela být velmi namáhavá a v té době i nebezpečná.

Právem proto můžeme o Monsignoru Františku Bobálovi prohlásit, že to jako lužkovický rodák dotáhl hodně daleko a je dobře, že už o něm něco víme.

Překlad z anličtiny: ing. Alena Kalendová
Fotografie zapůjčil: Josef Bobál ml.

Zpracoval: Radek Knap

Pater Bobal1
Monsignor Francis Bobal, narozen v Lužkovicích 17. září 1845, zemřel v Chicagu 20. prosince 1927.
Pater Bobal2
Monsignor Francis Bobal - slavný lužkovický rodák.
Zveřejněno 01.01.2004 v 22:30.