Tenkrát v prosinci před dvaceti lety
Letos 17. listopadu jsme si připomněli dvacáté výročí tzv. Sametové revoluce. Nemá smysl se již k tomuto výročí vracet, neboť se mu v dostatečné míře věnovala veškerá média včetně rozhlasu a televize.
Jedním z posledních režimů, který padl prosinci 1989 bylo Rumunsko a o předání tamní moci se vůbec nedalo říci, že by proběhlo sametově. V důsledku udržení moci rozpoutala tajná policie Securitate Nikolae Čaučeska krvavou řež proti vlastním občanům, která nakonec skončila tím, že se rumunská armáda postavila na stranu vlastního lidu. Samotný diktátor se svojí manželkou byl pak armádou zajat, vzápětí byli oba souzeni a ihned popraveni. Než však došlo k částečné stabilizaci, měl tento proces za následek velkou vlnu emigrace a strádání občanů v Rumunsku.

Po celé Evropě se vzedmula vlna solidarity a nejinak tomu bylo i u nás. Tehdejší Občanské fórum (OF), které působilo od listopadu i v Želechovicích nad Dřevnicí spolu se spolky TJ Sokol, oddíl kopané, ČSČK a spostou dalších dobrovolníků organizovalo humanitární pomoc (šatsvo, potraviny, léčiva atd). Samotná sbírka se potom vezla do Zlína, kde se naložila do železničního vagonu na vlakovém nádraží. A jelikož jsem byl také jedním z dobrovolníků při této akci, tak jsem tehdy i pořídil několik fotografií se kterými bych Vás rád po dvaceti letech seznámil.

Radek Knap, Lužkovice, prosinec 2009

Snímky nesmí být dále šířeny bez souhlasu autora.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
Zveřejněno 07.12.2009 v 12:50.