Poděkování občanům Lužkovic
Vážení občané, výbor Sdružení za zdravé Lužkovice děkuje všem občanům Lužkovic za velkou účast na naší Výroční členské schůzi, která proběhla dne 22.5. 2009 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti a také všem hostům.
Bylo vidět, že občany veškerá součastná problematika týkající se Lužkovic a přilehlého okolí velmi zajímá. Taktéž život v obci jim není lhostejný, což se hlavně projevilo v diskuzi.

V brzké době bude na našich stránkách umístěn zápis a taktéž několik snímků z průběhu schůze.

Za výbor předseda SZZL
Ing. Evžen Babík
Zveřejněno 25.05.2009 v 06:55.