Oddíl stolního tenisu v rámci samostatné TJ Sokol – Lužkovice
Činnost TJ Sokol – Lužkovice pod vedením Otto Lukáše je bohatá...

Oddíl stolního tenisu v rámci samostatné TJ Sokol – Lužkovice

Činnost TJ Sokol – Lužkovice pod vedením Otto Lukáše je bohatá.

Početní stav členů TJ zapřičiňuje, že s dalším zájmem přichází na výbor TJ stolní tenisté. Zakládá se oddíl stolního tenisu a vedením je pověřen pan Vladislav Polepil, který kdysi hrával v organizaci Orla.

Do přilehlého sálu hostince, který vedl pan Petr Bobál byly dopraveny dva zelené stoly a už se činnost rozběhla. Je sestaveno družstvo dospělých pro okresní soutěž. Hrají se utkání doma, ale zajíždíme i k soupeřům ven. Těmi byli stolní tenisté Hvozdné, Vizovic, Kostelce, Příluk, Želechovic a k dalším.

Hráče dospělých v soutěžích doplňovali mladší, kteří se pilně učili od zkušenějších. Z dospělých byli nejlepšími Zdeněk Kovařík, Vladislav Polepil, František Březík, Alois Ševčík, Oldřich Vyorálek, Rudolf Březík, František Malaník a Stanislav Březík, kteří tvořili kádr, z něhož byli vybíráni pro okresní mistrovskou soutěž ti nejlepší.

Dorostence a žáky vedl Stanislav Březík, který organizoval turnaj přeborníka v naší TJ Sokol – Lužkovice. V roce 1956-7 sehrálo celkem 94 žáků na čtyřech stolech v zimním období 104 vzájemných utkání.

Tato činnost pomáhala v zimním období udržet kádr hráčů kopané všech kategorií pohromadě a byla doplňkovou činností i dobrým treningem. Vcelku je třeba říci, že to byla činnost prospěšná – dávala možnost velikému počtu členů TJ možnost sportovního vyžití.

Po sloučení TJ Sokol – Lužkovice s TJ Sokol - Želechovice oddíl zanikl. Z hráčů do oddílu stolního tenisu TJ Sokol – Želechovice byl převeden Rudolf Březík.

Stanislav Březík, v Lužkovicích dne 20.11. 1961

Ze zápisníku kronikáře Stanislava Březíka

Opis byl proveden dne 25.11. 2003

Zdroj: Kronika Stanislava Březíka
Zpracoval: Radek Knap

Pan Vladislav Polepil
Pan Vladislav Polepil byl nejenom dobrým hráčem stolního tenisu, ale taktéž vynikajícím fotbalistou.
Zleva jsou Stanislav a Rudolf Březíkovi.
Zleva: Stanislav a Rudolf Březíkovi, taktéž dobří stolní tenisté.
Zveřejněno 12.12.2003 v 15:21.