Lyžařský oddíl v rámci samostatné TJ Sokol – Lužkovice
Na jedné schůzi výboru TJ Sokol - Lužkovice Otto Lukáš navrhnul, aby byl vytvořen lyžařský oddíl v rámci naší TJ. V té době v obci docela dobře lyžovalo několik mužů...

Lyžařský oddíl v rámci samostatné TJ Sokol – Lužkovice

Předseda TJ Sokol Lužkovice pan Otto Lukáš byl vášnivým lyžařem.

Na jedné schůzi výboru TJ Sokol - Lužkovice Otto Lukáš navrhnul, aby byl vytvořen lyžařský oddíl v rámci naší TJ. V té době v obci docela dobře lyžovalo několik mužů. Tyto chtěl soustředit pro závody, které pořádal okresní výbor ČSTV. Tito se přihlásili a absolvovali několik přípravných běhů a pak už jen stačilo podat přihlášku k závodům. V té době se v našem kraji pravidelně pořádal Sokolovský závod brannosti.

Z přihlášených se závodů zúčastnili: Otto Lukáš, Mirek Machovský, Jaroslav Vyorálek, Stanislav Ševčík, Stanislav Březík, a Josef Holík. Závod byl organizován v roce 1954 ve Štípě, kde byl start i cíl. Byl to závod v běhu s brannými prvky. Zde byli úspěšní – Otto Lukáš, Stanislav Ševčík, a Jaroslav Vyorálek. Stanislav Březík v polovině závodu zlomil v lese lyži, závod však dokončil.

V dalším roce byl stejný závod uspořádán na Kudlově. I zde se členové výboru zúčastnili a opět byli úspěšní Otto Lukáš a Mirek Machovský.

Zájemců o lyžování bylo dost – muže vedl Otto Lukáš, žáky Stanislav Březík. Lyžovalo se na svazích valašských kopců a hor – na Lysé, na Stráni, na Legerách, ale nejnáročnější bylo lyžování na Drdolu. Členové tak organizovaně užívali krásy tohoto bílého sportu.

Když pak byla TJ Sokol – Lužkovice přičleněna do TJ Sokol – Želechovice oddíl ukončil svou činnost. Členové oddílu pak již lyžovali neorganizovaně.

Stanislav Březík, v Lužkovicích dne 20.11. 1961

Ze zápisníku kronikáře Stanislava Březíka

Opis byl proveden dne 25.11. 2003

Zdroj: Kronika Stanislava Březíka
Zpracoval: Radek Knap

Slavnostní nástup všech družstvev před zahájením závodů.
Slavnostní nástup všech družstev před zahájením závodů.
Naši reprezentanti
Naši reprezentanti na Sokolovském závodě brannosti. Zleva: Otto Lukáš, druhý závodník je buď Jaroslav Martínek nebo Jaroslav Vyorálek, neznámá závodnice z Kudlova, Mirek Machovský, Josef Holík.
Čekání na výsledek
Čekání na výsledek umístění jednotlivých družstev.
Zveřejněno 12.12.2003 v 15:20.