Hejtman uznal výhrady lidí k územnímu plánu
Vážení občané Zlína, v MFDNES ze dne 12. 9. 2008 byla zveřejněna zpráva, která reaguje na aktivity všech Občanských sdružení, které dne 21.7.2008 vystoupily s námitkami zástupce veřejnosti proti návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje.
Výbor našeho občanského sdružení ještě jednou děkuje obyvatelům Zlína za důvěru a za podporu, kterou nám vyslovilo 800 občanů z Lužkovic, Klečůvky, Želechovic, Příluků, Pančavy, Boněcka, Obecin, Lazů, Dílů, Podvesné, Zálešné, Kútů, Padělků, Niv, Cigánova, Mokré, Malenovic a Tečovic.

Níže si můžete přečíst text celého článku:

Hejtman uznal výhrady lidí k územnímu plánu

Zlín - Na osm set lidí, kteří se podepsali pod připomínky k plánovanému průtahu Zlínem, takzvané pravobřežní komunikaci, pevně věří, že byli vyslyšeni. Zlínský kraj řekl, že jejich výhrady akceptoval.

Námitky občanů směřovaly k projednávání nového plánu, podle kterého se bude řídit rozvoj regionu. Jde o Zásady územního rozvoje Zlínského kraje.

Tento dokument, který nahrazuje tradiční územní plán, ve středu schválili na svém zasedání krajští zastupitelé.

Připomínky, které podepsalo asi osm set lidí, se týkaly zejména koridoru, v němž by měl plánovaný průtah Zlínem vést. Konkrétně jeho východní části.

„Ta je určena pro klidové aktivity, a ne pro kapacitní komunikaci. Také nám vadilo, že nová silnice měla mít statut komunikace národního významu. To by znamenalo, že by sloužila pro tranzitní dopravu,“ uvedl Ing. Evžen Babík ze Sdružení za zdravé Lužkovice.

Zástupci sdružení o těchto věcech jednali před nedávnem i s hejtmanem Liborem Lukášem. „Požadavkům občanů jsme vyhověli a jejich připomínky se promítly do materiálu, který byl schválen,“ potvrdil mluvčí zlínského krajského úřadu Patrik Kamas.

Podle čerstvě schváleného dokumentu se bude řídit další rozvoj regionu. Například výstavba důležitých silnic, ale i sídel firem a běžných domů. Podle kraje se podařilo najít v problémových věcech kompromisy.

***

„Nelíbilo se nám, že nová silnice měla sloužit tranzitní dopravě.“ Evžen Babík

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava

Autor: (ill)
Zveřejněno 12.09.2008 v 22:30.