Nové webové stránky Sdružení za zdravé Příluky
Vážení občané Zlína, Sdružení za zdravé Příluky vzniklo zhruba ve stejný čas, jako Sdružení za zdravé Lužkovice (rok 2002). Také činnost a cíle tohoto občanského sdružení jsou obdobné jako u našeho OS. Obě naše OS již dlouhá léta úzce spolupracují.
Pokud se chcete dozvědět více o tomto občanské sdružení, můžete se na níže uvedeném odkazu seznámit s jejich novými webovými stránkami.

Sdružení za zdravé Příluky
Zveřejněno 01.01.2009 v 15:47.