Oddíl ZTV (ZRTV) v rámci samostatné TJ Sokol – Lužkovice
V roce 1953 ve většině TJ začal nácvik na celostátní spartakiádu. Také v naší TJ Sokol Lužkovice se výbor zajímal o možnost nácviku, případně účasti na této vrcholové tělovýchovné slavnosti...
Zvláště ženy se do nácviku pustily s velkou chutí. Cvičily v sále místního
hostince a měly úspěch. Ludmila Vyorálková, Jarka a Milena Strejčkovy, Marie
Kalendová, Jarmila Dědicová, Marta Kalendová spolu s jinými
po nácviku cvičily
na okresní spartakiádě, která s velkou slávou i účastí byla organizována na
našem fotbalovém hřišti v Lužkovicích.

Tato událost se velmi vydařila, a to ještě více povzbudilo naše cvičenky.
Byly vybrány na celostátní spartakiádu do Prahy, které se zúčastnily a cvičily
velmi dobře – určitě neudělaly ostudu. Po spartakiádním nadšení však zájem
upadal, cvičilo se, ale už bez předchozího nadšení a zápalu.

Po začlenění TJ Sokol Lužkovice do TJ Sokol Želechovice byl oddíl ZTV zrušen.
Některé členky přešly do ZTV Želechovice.

A tak se stalo, že i naše ženy reprezentovaly naši malou vesničku před očima
statisíců občanů na pražském Strahovském stadiónu.

Stanislav Březík, v Lužkovicích dne 20.11. 1961

Vysvětlivky zkratek:
ZTV (základní tělesná výchova)
ZRTV (základní rozvoj tělesné výchovy)

Ze zápisníku kronikáře Stanislava Březíka

Opis byl proveden dne 18.11.2003

Zdroj: Kronika Stanislava Březíka
Zpracoval: Radek Knap

1
Slavnostní průvod cvičenek okresní spartakiády ze Želechovic n. Dřevnicí do Lužkovic v momentě průchodu přes most přes řeku Dřevnici - rok 1954.
2
Účastnice naší TJ Sokol - Lužkovice na okresní spartakiádě v roce 1954, která proběhla na fotbalovém hřišti v Lužkovicích. Na foto je družstvo žaček. Klečící zleva: Marcela Černá, Anna Polepilová, Jarka Kašková, Milena Malaníková, Jarka Bobálová, Lidka Bobálová, Zdenka Balajková, Marie Pekařová, Zdena Bobálová. Horní řada zleva: Eva Bobálová, Krista Kalendová, Věra Albertová, Jarka Wurstová, Marie Šarmanová, cvičitelky Milena a Ludmila Strejčkovy, Anna Bobálová, Božena Daňková, Zdena Ušelová, Marie Malaníková, Věra Čechová.
3
Cvičitelky L. Vyorálková a M. Strejčková s žačkami na hřišti v Lužkovicích - rok 1954 Klečící zleva: Marcela Černá, Anna Polepilová, Jarka Kašková, Milena Malaníková, Ludmila Bobálová, Zdena Balajková, Marie Pekařová, Zdena Bobálová
Uprostřed zleva: Eva Bobálová Horní řada zleva: cvičitelka Ludmila Vyorálková, Krista Kalendová, Věra Albertová, Jarmila Wurstová, Marie Šarmanová, Anna Bobálová, Božena Daňková, Zdena Ušelová, Marie Malaníková, Věra Čechová, cvičitelka Milena Strejčková.
4
Nástup cvičenek na fotbalovém hřišti v Lužkovicích - rok 1954
5
Naše ženy před zahájením akademie. Klečící zleva: Marie Nedbálková, Jarmila Macková, Jarmila Strejčková, Jarmila Dědicová Milena Strejčková, Ludmila Vyorálková. Horní řada zleva: Jiřina Bedříšková, Marie Daňková, Marie Kalendová - v kroji, Františka Bobálová, Marie Nováková, Marta Kalendová.
6
Naše ženy cvičí v sále hostince v Lužkovicích.
Zveřejněno 23.11.2003 v 20:13.