Dopis přípravného výboru Želechovic nad Dřevnicí rodičům žáků MŠ a ZŠ
Vážení občané a zejména rodiče, jejichž děti docházejí do školky či školy v Želechovicích nad Dřevnicí, přečtěte si pozorně dopis od pana Michala Špendlíka z přípravného výboru Želechovic, o jehož zveřejnění na našem webu nás požádal a který zároveň pro Vás přináší důležité informace ohledně zachování provozu obou těchto zařízení.
Více informací naleznete na následujícím odkazu včetně poslední odpovědi z tiskového odboru MŠMT.

Občanské sdružení Želechovice nad Dřevnicí

Vážení rodiče,

Vážení rodiče.

 

            Dovolte mi abych Vám vysvětlil situaci, která vznikla v základní a mateřské škole Želechovice po referendu o osamostatnění obce:

 

            Město Zlín záměrně zveřejnilo informace o možnosti zrušení obou zařízení, aby vyvolalo nejistotu mezi rodiči i dětmi a zodpovědnost za tento stav připisuje přípravnému výboru. Celá tato kampaň má za cíl rozdělit občany Želechovic a postavit je proti přípravnému výboru. Prozatím Vás prosím o klid a zachování rozvahy, základní ani mateřská škola v Želechovicích se rušit zcela jistě nebudou!

 

K tomuto přesvědčení mě vedou následující důvody:

 

  1. Mateřská škola nemůže být zrušena mj. i díky nedostatku volných míst v předškolských zařízeních v celém Zlíně.
  2. Základní škola je tzv. spádová a kromě dětí z místních částí Zlína ji navštěvují i děti z okolních samostatných obcí.
  3. Zavření školy a školky by znamenalo velkou prohru současné politické reprezentace Zlína a to by se mohlo odrazit v příštích komunálních volbách.
  4. Přestože samostatná obec Želechovice nad Dřevnicí nebude moci založit své příspěvkové organizace dříve něž po volbách na jaře r. 2009, může od 1.1.2009 provozovat školu i školku jiná obec než Zlín.

 

 

            Vážení, protože jsem taky rodič, mělo řešení plynulého přechodu školy a školky na novou obec tu nejvyšší prioritu v rámci vypořádání s městem Zlínem. Přípravný výbor městu písemně navrhl způsob jak obě zařízení bezproblémově převést, navrhovaný postup podporuje i stanovisko Ministerstva školství.

            Náš přístup k řešení dané problematiky byl vždy konstruktivní, mýlil jsem se, když jsem čekal totéž i od druhé strany. Financování školy a školky od 1.1.2009 zajistí nová obec a ráda, protože samostatná obec si bude vážit své budoucnosti, jíž děti bezesporu jsou.

 

 

 

 

Michal Špendlík,

Zmocněnec přípravného výboru

www.zelechovice.net

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 14.06.2008 v 10:28.