Sport a tělovýchova v Lužkovicích mezi lety 1943 - 1961
Tělovýchova a sport v Lužkovicích byla nejprve prováděna jen živelně. Až v roce 1943 pan Stanislav Otépka (nejst.) využil zájmu několika sportovců k založení vlastního lužkovického Sportovního klubu (SK). Od té doby se v Lužkovicích sportovalo organizovaně – závodně s velkými úspěchy...

Sport a tělovýchova v Lužkovicích mezi lety 1943 - 1961

Stanislav Březík

Tělovýchova a sport v Lužkovicích byla nejprve prováděna jen živelně. Až v roce 1943
pan Stanislav Otépka (nejst.) využil zájmu několika sportovců k založení vlastního
lužkovického Sportovního klubu (SK). Od té doby se v Lužkovicích sportovalo
organizovaně – závodně s velkými úspěchy. SK Lužkovice – kopaná začínal v základní
IV. třídě, a pak rok od roku postupoval vítězně ze III., II., I. B až do I. A třídy.
To bylo až do roku 1948, kdy tělovýchova byla novým režimem nuceně sloučena v ČSTV.
Místo sportovních klubů byly v ČSR utvořeny jiné tělovýchovné jednoty jako
Spartak, Slovan, Tatran, Baník atd. Na vesnicích zůstala TJ Sokol, jako vesnická
tělovýchovná jednota. V roce 1950 byly na vesnicích tyto organizace přejmenovány
na Dobrovolné sportovní organizace Sokola (DSO), a dále pak na Tělovýchovná sportovní
organizace Sokola (TSO) atd.

Také u nás byla utvořena TJ Sokol - Lužkovice, která měla tyto sportovní oddíly:
ZTV (ZRTV), kopané, lyžařský (zúčastňoval se okr. závodů Dukelské brannosti na Kudlově
a ve Štípě ), stolního tenisu, odbíjené a posledním byl šachový oddíl. Všem těmto
oddílům budou věnovány samostatné kapitoly v dalších článcích.

V roce 1954 byla TJ Sokol - Lužkovice vyhodnocena jako nejlepší na okrese a za odměnu jí
bylo svěřeno uspořádat okresní spartakiádu na hřišti v Lužkovicích. Byla to veliká
sláva – slavnostní průvod cvičenců ze Želechovic, jejich vystoupení na fotbalovém
hřišti, cvičení žen, cyklistický závod. V roce 1955 přicházejí na dobrý nápad zájemci
o hokej. Fotbal se hraje od jara do podzimu, pak je hřiště nevyužito.
Co tak si na ploše vytvořit lední plochu? A tak ve stejnou zimu, díky obětavým zájemcům
bylo na hřišti utvořeno přírodní kluziště. V roce 1956 byl v Lužkovicích
založen oddíl ledního hokeje. Také tomuto oddílu bude věnována samostatná kapitola.

V roce 1960 byla vyhlášena nová ústava, dále pak byla ČSR přejmenována na ČSSR. V rámci
integrace bylo v roce 1961 režimem nařízeno sjednocení obcí Želechovice nad Dřevnicí, Lužkovice
a Lípa. Lípa však zůstala samostatná a v Lípě byl dokonce v tomto období postaven veliký
sál ( tělocvična). Lužkovice administrativně připadly pod MNV se sídlem
v Želechovicích nad Dřevnicí. Taktéž TJ Sokol v Lužkovicích se svými oddíly byl
přičleněn k Želechovicím (6.3. 1961), a od té doby lužkovičtí a želechovičtí sportovali
pod hlavičkou TJ Sokol - Želechovice společně.

Lužkovičtí se vždy věnovali mládeži, a tak v roce 1954 Stanislav Březík založil v obci
Dětský den u příležitosti Mezinárodního dne dětí, který byl desítky let velmi populární.
V jednom roce zde bylo přes 6.000 návštěvníků ( z celého okresu). Také v kopané byli žáci
a dorostenci velmi úspěšní.Taktéž ve slušnosti lužkovičtí vynikali.

Stanislav Březík, Lužkovice, listopad 2003
Zdroj: Kronika Stan. Březíka
Zpracoval: Radek Knap

Následující tři fotografie jsou z Dětských dnů v Lužkovicích z první poloviny padesátých let.

1
Kluci na sprinterské trati 60 metrů, polovina padesátých let
2
Závodníci v "depu", nejmladší má číslo 10 - polovina padesátých let. Napravo je vidět obchod potravin "U Vágnerů".
3
Závodníci těsně před startem - polovina padesátých let.
Zveřejněno 22.11.2003 v 21:50.