Varování města - dodržování pravidel při svozu odpadu
Vážení občané Lužkovic, při svozu odpadu dodržujte pravidla a vždy vyčkejte příjezdu vozidla svozu odpadu, abyste odpad odevzdali pracovníkům TSZ.
Nebudou-li tato pravidla dodržována, může být svoz odpadu v Lužkovicích zrušen!!!

Více v přiložené výzvě MMZ na následujícím odkazu

Mobilní svoz odpadů v přímětstké části Lužkovice
Zveřejněno 09.06.2008 v 11:00.