Misionář z Lužkovic
Vážení občané, v pondělí dne 26.5. 2008 se zúčastnil občan místní části Zlína- Lužkovic Ing. Jiří Přemyslovský v rámci získávání informací o náladě v dalších městkých částech setkání občanů Kostelce se zástupci MMZ.V rámci diskuze vystoupil se svým příspěvkem. Jak to vše dopadlo se můžete dozvědět níže...
Misionář z Lužkovic

Misionář z Lužkovic

 

Dovolte mi jen krátce reagovat na události a komentáře okolo schůze radnice s obyvateli Kostelce.

 

Protože mám již chvíli pocit, že zlínští zastupitelé nedělají to, co od nich já očekávám, a zjišťuji, že s tímto pocitem nejsem sám, rozhodli jsme se se skupinou lidí k činům. V rámci získávání informací o náladě v dalších zlínských částech jsem se vydal na setkání občanů Kostelce se zástupci magistrátu.

 

Průběh úvodní části se podobal jako vejce vejci ostatním setkáním, kterých jsem byl svědkem (Louky, Malenovice, Lužkovice …). Hlavní problémy se týkají dopravy. Reakce jsou však vždy stejné, jen obsazení aktérů se liší. Ať už z úst pana Šenkýře, Blažka či Dohnala zaznívá vždy totéž. My chceme, ale není to v našich rukou. Obraťte se na … (např. kraj, ŘSD, policii atd atd.). My nic nezmůžeme. Dověděl jsem se, že se křižovatkou s fryštáckou silnicí zabývají již dlouho, ale že nemohou nic slíbit. Jen to, že ani provizorní řešení (semafory) letos nebude - snad příští rok.  

 

Další téma pak vyznělo stejně nijak. Radnice rozeslala do schránek lidem odpovědi na témata, které otevřel k diskusi petiční výbor za osamostatnění. Konkrétní rozbor těchto čísel udělá jistě někdo z Kostelce, ale mne zaujaly hlavně dva postřehy. Prvním je to, že město platilo investice v řádech milionů, patrně za akce, které vlastně zaplatili lidé v ceně pozemků pod novými domky investorům, a druhým je případ pozemků, které před lety obec vykoupila, aby mohli zbudovat nová sportoviště, a někdo (radnice ve Zlíně) jim je nyní prodal na výstavbu rodinného domku s garáží, takže teď již není na sportoviště místo. Scénář je vlastně stejný, jako třeba v Loukách, kde v akci „Z“ lidmi zbudovanou školku město prodalo někomu jinému a lidé se nemají kde scházet v zájmových kroužcích s dětmi. Myslím, že podobných případů se najdou ve Zlíně desítky. My v Lužkovicích již nemáme z původní občanské vybavenosti vůbec nic.

 

To podstatné se však odehrávalo až v závěru, kdy radní zdůvodňovali příspěvek na provoz golfového hřiště ve výši desítek tisíc (myslím šlo o 150 000 Kč) v porovnání s asi 6 tisíci pro oddíl mladých hasičů pravidly, které přeci platí pro všechny. Nejsem si jist, zda právě tento poměr odpovídá přání obyvatel.

 

To, že nikdo z Kostelce nedal nikdy žádný požadavek na změnu územního plánu, kterých bylo za posledních 8 let „jen“ 6, je skutečnost, na kterou reagovali lidé tím, že o ní nevěděli. Je to v podstatě zkušenost i naše. Praxe je pak taková, že magistrát vyvěsí něco na nástěnku a doufá, že vše proběhne v tichosti, bez povšimnutí, připomínek a diskusí. Ano, zcela jistě bude namítnuto, že je to tak v souladu se zákonem, ale jedná-li se o tak zásadní zásah do územního plánu, jakým je např. přivaděč z rychlostní komunikace, je to jistě záležitost, která zasluhuje větší publicitu a zejména debatu s občany, jichž se tato záležitost dotýká nejvíc.

 

A to je právě to, co si myslím, že je špatně.

Toto je to, co cítíme my i radnice, a co společně nazýváme „špatnou komunikaci“, kterou je potřeba zlepšit. Máme své zkušenosti, jak je obtížné se dostat k informacím o záležitostech, které se nás bezprostředně dotýkají. (více viz získávání dokumentace k pravobřežnímu průtahu městem  Tak vypadá komunikace s MMZ při žádosti o informace .

 

Naše názory na to, jak je možno komunikaci zlepšit, máme se zastupiteli různé. Jen opravdová diskuse, a z ní plynoucí kompromis, může posunout věci vpřed správným způsobem. K těm radnici opakovaně vyzýváme, ale na můj konkrétní dotaz, proč zastupitelé nejsou ochotni bavit o vzniku městských částí, byly odpovědí namísto věcné diskuse jen poznámky o „misionářovi“ a o aroganci a agresivitě lidí z Lužkovic. Názor si můžete udělat sami Zvuková záznam - 5. část . Přitom vznik městských částí je zcela legitimním požadavkem na zajištění samosprávy v rámci nového organizačního uspořádání statutárního města.

 

Nicméně vzhledem k tomu, že máme s radnicí společný zájem, a tím je udržet celistvý Zlín věřím, že se nám společně podaří přesunout debaty od osobních invektiv k věcné diskusi. Věřím, že se nám jednou podaří radním vysvětlit, že není diskuse, když jsou iniciativy občanů, které nemají žádnou pravomoc, dobré jen tehdy, kdy se to městu hodí, ale nakonec si stejně radní odhlasují co chtějí. Informace dají jen takové, jaké sami chtějí a jiné ne, názory pak buď vezmou v úvahu, nebo taky ne, bez ohledu na rozhodnutí lidí kterých se věc týká. Je něco jiného „diktát“ a něco jiného „diskuse“. Naproti tomu jasně definované pravomoci městských částí, tvorba vlastního rozpočtu („podrozpočtu“ města), či povinná účast městské části jako zákonného účastníka řízení stavebního nebo při tvorbě územního plánu, je opravdovou diskusí, po které lidé volají. Alespoň my tedy ano!

 

Uznávám, že pak bude mnohem složitější dohodnout se na rozpočtu, územním plánu nebo trase silnice. Ale toto je podle nás opravdová diskuse! Toto pak není diktát “velkého bratra malému”, radnice občanům na periferiích!

 

Budoucnost ukáže, zda „slušná a věcná diskuse v Kostelci“, ne nepodobná té v Želechovicích, bude pro obyvatele Kostelce dostatečnou zárukou, aby se rozhodli zůstat součástí Zlína, či nikoliv. Myslím si však, že je neskutečný hazard našich radních spoléhat se na to, že ano. Možná by městské části mohly něco řešit, možná je také již pozdě. To ostatně ukáže již okamžik, kdy začnou z petičního výboru sbírat podpisy mezi občany.

 

Myslím si, že to bude další jasný signál pro radnici. Otázkou je, zda ho radnice bude chtít slyšet, či zda již nebude pozdě.

 

Já věřím, že radnice myslí diskusi s občany opravdu vážně, a že to není jen další dávka slibů.

 

Já osobně jsem pro diskusi s řadou ústupků a kompromisů připraven. Otázkou je, najde-li se někdo, kdo je s námi ochoten je hledat.

 

Inu, uvidíme. Třeba jsem jen jeden z těch, kdo chce na sebe upozornit, a chce získat nějaké osobní výhody, třeba jsem opravdu jen ten, co nikoho neposlouchá. To ostatně ukáže čas.

 

Za „přípravný výbor za vznik městských částí“, ale hlavně za sebe, jako občana Zlína

 

 

Jiří Přemyslovský

Lužkovice

Zveřejněno 30.05.2008 v 10:12.