Tiskové prohlášení Přípravného výboru v Želechovicích nad Dřevnicí + televizní šot, update
Vážení občané Lužkovic, níže se můžete seznámit s tiskovým prohlášením Přípravného výboru v Želechovicích a dále s přesnými výsledky o hlasování v místním referendu v Želechovicích.
Tiskové prohlášení Přípravného výboru

Děkujeme všem občanům za jejich zodpovědný přístup k hlasování, díky tomu je rozhodnutí přijaté v referendu jednoznačné a nezpochybnitelné. Obyvatelé Želechovic vyjádřili zásadní nespokojenost s dosavadním přístupem města ke správě této místní části a vůli převzít zodpovědnost za svoji budoucnost. Tento krok není namířen proti občanům města Zlína ani proti územní celistvosti tzv. Velkého Zlína. Jsme přesvědčeni, že samostatná obec se dokáže lépe postarat o potřeby svých občanů a rozvoj celého území. Jednou z priorit samostatné obce bude také navázat korektní vztahy se všemi svými sousedy. Čeká nás hodně úkolů a to jak dělení společného majetku, tak vytvoření nového územního plánu či budování kanalizace, jež budou svým rozsahem přesahovat hranice katastrů. Všechny tyto úkoly se budou dotýkat našich sousedů, kterým bychom do budoucna chtěli být dobrými partnery.


Vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu

Televizní zpravodajství ČT1 ze dne 19.5. 2008 - Referendum v Želechovicích

Zdroj:

www.zelechovice.net
www.mestozlin.cz
Zveřejněno 21.05.2008 v 08:45.